Anmälan Landsbygdsutveckling för yrkesverksamma

Senast ändrad: 30 oktober 2023

Intresseanmälan till kursen Landsbygdsutveckling för yrkesverksamma - perspektiv från teori och praktik 2024. Platserna på kursen är begränsade och vi fördelar dessa i turordning efter anmälningsdatum. Senaste datum för anmälan är 2024-01-31.

Lista på deltagare - namn och e-postadress

Vid fler än 3 deltagare - ladda upp fil med deltagarlista. Namn och e-postadress till samtliga deltagare.


Kontaktinformation