Skriv ditt examensarbete hos oss!

Senast ändrad: 03 april 2023

Hos oss kan du arbeta med industriella försörjningskedjor, inkluderande föryngring, skogsbruksaspekter, automatisering samt hantering av skörd och logistik för råvaror. Du kan även arbeta med karaktärisering och förädling av biomassa för olika typer av biodrivmedel och andra biobaserade produkter. Inom området trävetenskap går det också att fördjupa sig i träanatomi och fiberstrukturer, inklusive aspekter av trämaterialets bearbetning och modifiering.

Examensarbete kan göras inom Jägmästar­programmet eller som fristående kurs. Du kan välja att göra ett arbete på 30 hp eller 60 hp. Examensarbeten erbjuds året runt och det finns en stor ­flexibilitet i hur arbetet kan läggas upp.

Ämnesmässigt kopplar våra arbeten och expertis till våra huvudområden Skogsvetenskap och Teknologi.

Nedan hittar du information om lediga examensarbeten och länkar till hur arbetet går till väga. Klicka på de olika förslagen nedan för att läsa mera och se namn på kontaktpersoner.

Du kan alltid kontakta Thomas Kronholm, som är kursansvarig hos oss, så hjälper han dig vidare med din idé och sätter dig i kontakt med rätt person.

Här finns även mer information kring hur det går till att skriva examensarbete.

Välkommen att höra av dig!

 

Lediga ämnen

Sammanställning av produktivitetsmodeller för skördare, skotare och/eller andra maskiner och skogligt arbete

Modeller som förutsäger arbetstakten under olika förutsättningar är en viktig komponent i skogsbruket, för att kunna planera, styra, följa upp och prissätta skogligt arbete. Sådana produktivitetsmodeller har funnits i lång tid, och tas fram på allt mer avancerade sätt utifrån hur tekniken och datainsamlingsmöjligheterna utvecklas. Det finns dock ingen samsyn om hur produktivitetsmodellerna kan/bör vara uppbyggda, vilka arbetspåverkande variabler som kan/bör vara med, eller vilken/vilka form de kan/bör ha.

Det finns därför en mängd variationer på produktivitetsmodeller för en och samma maskin och/eller arbetsmoment. Syftet med detta mastersarbete är att sammanställa befintliga modeller, och analysera hur modellerna generellt är uppbyggda och vilken samstämmighet och/eller principiella skillnader det finns mellan olika modellupplägg. Ett exempel på hur denna typ av sammanställning och analys kan se ut finns i artikeln nedan.

Studierna kan göras för olika maskintyper, där produktivitetsmodeller för skördare eller skotare är prioriterade. Men alla maskin- och arbetstyper är relevanta att studera, så studentens har stor möjlighet att välja utifrån intresse. Antalet maskintyper som omfattas beror på mängden befintlig litteratur. Denna typ av exjobb är lämpligt för studenter som är noga med detaljer, gillar att leta och sammanställa data, samt en viss matematisk fallenhet. Studenten behöver också ha gått kurser i skogsteknologi under jägmästarprogrammet tre första år.

Resultaten kommer att, utöver exjobbet, utvecklas till vetenskaplig artikel, där studenten givetvis blir medförfattare

 

Kontakt SLU: Ola Lindroos

Lindroos, O. and Cavalli, R. (2016). Cable yarding productivity models: a systematic review over the period 2000-2011. International Journal of Forest Engineering 27(2): 79-94. https://doi.org/10.1080/14942119.2016.1198633

Produktionskostnad i hyggesfria åtgärder

Sveaskog testar på ekoparkerna i södra Sverige hyggesfria metoder (selektiv huggning, överhållen skärm, schackrutehuggning, kanthuggning). Det finns inga modeller, eller någon uppföljning på produktionskostnader. Vi föreslår som examensarbete att följa upp volym och kostnad på olika objekt genomförda 2021 och 2022 (ca 25 st). Det går också att addera nya objekt under 2023. Data kan med fördel jämföras med kostnadskurvor för ordinarie gallring och föryngringsavverkning.

 

Plats; Träff med avverkningsledare och liknande för insamling av data sker i Jönköping/Vimmerby. I övrigt valfri plats. Sveaskog erbjuder om det passar kontorsplats. Ta kontakt med företagshandledare; FoU-chef Fredrik Klang, 070-6970377 (fredrik.klang@sveaskog.se)

Analys av produktionsdata i gödslade bestånd

Sveaskog har i tidigare projekt gödslat skogar med bionäring (granulerade rötrester) samt mineralnäring. Utifrån skördardata uppskatta förändrad produktionskostnad och stamtillväxt för de olika behandlingarna. Analysen av produktionsdata skulle kunna möjliggöra noggrann och effektiv uppföljning av olika gödslingsbehandlingars effekt. Vi föreslår som examensarbete att analysera skördarnas produktionsdata och tidrapportering för att bedöma möjliga produktionseffekter i avverkningskedjan samt dess koppling till stamtillväxten för de olika behandlingarna. Förutsätter att skördarfiler från aktuella objekt kan återställas.

Plats; Träff med avverkningsledare och liknande för insamling av data sker i Kalix/Överkalix. I övrigt valfri plats. Sveaskog erbjuder om det passar kontorsplats. Ta kontakt med företagshandledare; Forskningskoordinator Johan Lundbäck, 070-3501107 (johan.lundback@sveaskog.se)