Kurs i ekologi för fiskevård - 15,0 hp

Senast ändrad: 06 november 2018
flytta_sten_EDegerman.jpg

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i pågående förvaltnings- och fiskevårdsprojekt.

Kursen ger kunskaper i fiskekologi och i förvaltning av naturliga resurser i sötvatten, brackvatten och marina miljöer. Den passar dig som är intresserad av marinbiologi och limnologi (sötvattensbiologi) och som vill arbeta med framtidens utmaningar inom miljöområdet.

Ett helt läsår med fiskfokus

Kursen "Ekologi för fiskevård" ges på avancerad nivå (master) och kan med fördel läsas i kombination med vår kurs "Principer för fiskerivetenskap". Kurserna ges samma termin, och bildar en bra grund för dig som vill arbeta nationellt som internationellt med vatten- och fiskförvaltningsfrågor. Det går också att kombinera kurserna med ett examensarbete (självständigt arbete), vilket tillsammans bildar ett kurspaket på ett helt läsår (60 hp).

Kursen "Ekologi för fiskevård" kan läsas inom SLU:s masterprogramEnvEuro samt inom programmet Sustainable Development som ges av Uppsala universitet

Fiskevård i teori och praktik

Under ekologikursen genomförs ett större projektarbete där du tillsammans med sina kurskamrater tar dig an ett verkligt fall i samverkan med aktörer i fiskevårdsprojekt. Kursens föreläsningar innefattar fiskekologi (bland annat fiskars livscykel, rumsliga ekologi, migration, och populationsgenetik), europeiska och nationella regelverk om natur och miljö, globala fiskefrågor samt nyttjandeaspekter som sportfiske och fiskeripolitik.

Exkursionerna var en av de främsta orsakerna till att jag valde kursen. De täckte kursens innehåll väldigt väl och gav mig en bra bild av aktuella frågor inom fiskekologi.
Student ht. 2017

 

Ladda ned kursplanen för Ekologi för fiskevård (pdf)

Kurskod: BI1269 
Kursperiod: 20180903 - 20181105 

Anmäl dig till Ekologi för fiskevård här 

Ekologikurs_Joep_de_Leeuw.jpg
Kursen innehåller studiebesök i fält och ett projektarbete där du samverkar med aktörer inom svensk fiskevård. Foto: Joep de Leeuw
 FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.


Kontaktinformation

Magnus Huss, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
magnus.huss@slu.se, 010-478 41 27

Andreas Bryhn, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU mailto:andreas.bryhn@slu.se, 010-478 4152

Sidansvarig: anders.i.jonsson@slu.se