Kurs i ekologi för fiskevård - 15,0 hp

Senast ändrad: 17 januari 2020

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i pågående förvaltnings- och fiskevårdsprojekt.

Kursen ger kunskaper i fiskekologi och i förvaltning av naturliga resurser i sötvatten, brackvatten och marina miljöer. Den passar dig som är intresserad av marinbiologi och limnologi (sötvattensbiologi) och som vill arbeta med framtidens utmaningar inom miljöområdet.

Ett helt läsår med fiskfokus

Kursen "Ekologi för fiskevård" ges på avancerad nivå (master) och kan med fördel läsas i kombination med vår kurs "Principer för fiskerivetenskap". Kurserna ges samma termin, och bildar en bra grund för dig som vill arbeta nationellt som internationellt med vatten- och fiskförvaltningsfrågor. Det går också att kombinera kurserna med ett examensarbete (självständigt arbete), vilket tillsammans bildar ett kurspaket på ett helt läsår (60 hp).

Kursen ”Ekologi för fiskevård” kan läsas inom SLU:s (och samarbetspartners) masterprogram EnvEuro, Sustainable Development och Sustainable Food Systems.

 

Exkursionerna var en av de främsta orsakerna till att jag valde kursen. De täckte kursens innehåll väldigt väl och gav mig en bra bild av aktuella frågor inom fiskekologi.
Student ht. 2017

 

Fiskevård i teori och praktik

Under ekologikursen genomförs ett större projektarbete där du tillsammans med sina kurskamrater tar dig an ett verkligt fall i samverkan med aktörer i fiskevårdsprojekt.

Kursens föreläsningar innefattar fiskekologi (bland annat fiskars livscykel, rumsliga ekologi, migration, och populationsgenetik), europeiska och nationella regelverk om natur och miljö, globala fiskefrågor samt nyttjandeaspekter som sportfiske och fiskeripolitik.

Kursen innehåller studiebesök i fält och ett projektarbete där du samverkar med aktörer inom svensk fiskevård. Foto: Joep de Leeuw
 FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Fakta:

Ekologi för fiskevård

  • Fristående kurs
  • Kursen ges på engelska
  • Kursperiod: 31 aug - 1 nov 2020 (anmälningskod: SLU-10226)
  • Anmälan via  www.antagning.se. (Anmälan öppen: 16 mars - 15 april 2020)

Läs mer om kursen Ekologi för fiskevård


Kontaktinformation

Magnus Huss, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
magnus.huss@slu.se, 010-478 41 27

Andreas Bryhn, forskare/studierektor,
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
andreas.bryhn@slu.se, +46 (0)10-478 4152

Sidansvarig: anders.i.jonsson@slu.se