Kurs i ekologi för fiskevård - 15,0 hp

Senast ändrad: 17 april 2023
Personer flyttar på sten i vattendrag. Foto.

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i pågående förvaltnings- och fiskevårdsprojekt.

Kursen ger kunskaper i fiskekologi och i förvaltning av naturliga resurser i sötvatten, brackvatten och marina miljöer. Den passar dig som är intresserad av marinbiologi och limnologi (sötvattensbiologi) och som vill arbeta med framtidens utmaningar inom miljöområdet.

Ett helt läsår med fiskfokus

Kursen "Ekologi för fiskevård" ges på avancerad nivå (master) och kan med fördel läsas i kombination med vår kurs "Principer för fiskerivetenskap". Kurserna ges samma termin, och bildar en bra grund för dig som vill arbeta nationellt som internationellt med vatten- och fiskförvaltningsfrågor. Det går också att kombinera kurserna med ett examensarbete (självständigt arbete), vilket tillsammans bildar ett kurspaket på ett helt läsår (60 hp).

Kursen ”Ekologi för fiskevård” kan läsas inom SLU:s (och samarbetspartners) masterprogram EnvEuro, Sustainable Development och Sustainable Food Systems.

"Exkursionerna var en av de främsta orsakerna till att jag valde kursen. De täckte kursens innehåll väldigt väl och gav mig en bra bild av aktuella frågor inom fiskekologi."
/Tidigare student

Fiskevård i teori och praktik

Under ekologikursen genomförs ett större projektarbete där du tillsammans med dina kurskamrater tar dig an ett verkligt fall i samverkan med aktörer i fiskevårdsprojekt.

Kursens föreläsningar innefattar

  • fiskekologi (bland annat fiskars livscykel, rumsliga ekologi, migration, och populationsgenetik),
  • europeiska och nationella regelverk om natur och miljö,
  • globala fiskefrågor samt
  • nyttjandeaspekter som sportfiske och fiskeripolitik.

Ekologi för fiskevård

Möt Magnus Huss. Kursledare för Ekologi för fiskevård, och en av de experter på ekologi, förvaltning och naturvård som du möter under utbildningen.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Visste du att SLU har ett helt masterprogram för dig som vill bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur? Läs mer om det här.

Fakta:

Ekologi för fiskevård

  • Fristående kurs
  • Kursen ges på engelska
  • Kursperiod: HT
  • Anmälan via  www.antagning.se

 


Kontaktinformation

Magnus Huss, universitetslektor, studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
magnus.huss@slu.se, 010-478 41 27

Andreas Bryhn, forskare, studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52