Sveriges lantbruksuniversitet

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledarna ger studenterna personlig vägledning i studie- och yrkesfrågor och finns som professionella samtalspartners och bollplank före, under och efter studietiden. Vägledningen kan ske i olika former, till exempel via enskilda samtal, telefonkontakt eller Skype, men det finns också stöd till studenter från studievägledarna på studentwebben.


Det finns 22 sidor som är taggade med Studie- och karriärvägledning:

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Euroforester - Masters programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Skugga en SLU-student

Skugga en SLU-student

Kanske har du redan anmält dig till en utbildning på SLU och vill ställa några frågor eller så är du bara nyfiken på SLU och vill veta mer? Anmäl ditt intresse här för att träffa en student digitalt!

Kursvalsinfo lark/LAM

Kursvalsinfo lark/LAM

Kursvalsinformation lark & LAM inför hösten 2019 mats.gyllin@slu.se Kl. 13.00 den 20 mars 2019 i Västan (Agricum) informerar vi om det valbara kursutbudet på landskapsarkitekt-programmet Alnarp och

Kursvalsinfo lark/LAM

Kursvalsinfo lark/LAM

Kursvalsinformation lark & LAM inför hösten 2019 mats.gyllin@slu.se Kl. 13.00 den 20 mars 2019 i Västan (Agricum) informerar vi om det valbara kursutbudet på landskapsarkitekt-programmet Alnarp och

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning

Här hittar du information om att söka till SLU, som hur du anmäler dig till program och kurser och svarar på ditt antagningsbesked.

Arbetsmarknadskväll institutionen för ekonomi

Arbetsmarknadskväll institutionen för ekonomi

Igår gick årets arbetsmarknadskväll för ekonomstudenter av stapeln. Eventet slog ännu en gång anmälningsrekord med 95 studenter anmälda. Arbetsmarknadskvällen riktar sig till alla ekonomstudenter vid

Arbetsmarknadskväll institutionen för ekonomi

Arbetsmarknadskväll institutionen för ekonomi

Igår gick årets arbetsmarknadskväll för ekonomstudenter av stapeln. Eventet slog ännu en gång anmälningsrekord med 95 studenter anmälda. Arbetsmarknadskvällen riktar sig till alla ekonomstudenter vid

Ny behörighet lark Ua

Ny behörighet lark Ua

Från och med antagning till höstterminen 2017 har SLU:s Landskapsarkitektprogram i Uppsala, 300 hp, nya behörighetskrav. Områdesbehörighet A3 kommer att gälla fortsättningsvis. Det är samma

SLUstudentbäst

SLUstudentbäst

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit

SLUstudentbäst

SLUstudentbäst

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit

SLUstudentbäst

SLUstudentbäst

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit

Loading…