Sveriges lantbruksuniversitet

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledarna ger studenterna personlig vägledning i studie- och yrkesfrågor och finns som professionella samtalspartners och bollplank före, under och efter studietiden. Vägledningen kan ske i olika former, till exempel via enskilda samtal, telefonkontakt eller Skype, men det finns också stöd till studenter från studievägledarna på studentwebben.


Det finns 4 sidor som är taggade med Studie- och karriärvägledning:
Anmälan och antagning

Anmälan och antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till program och kurser vid SLU och hur du ska gå till väga för att svara på ditt antagningsbesked. Vanliga frågor och svar När du ska söka till universitetet finns det en hel del som du behöver ...

SLU bäst på arbetslivsanknytning

SLU bäst på arbetslivsanknytning

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit bättre på att informera om vilka arbeten den ...

Snabbare väg till jobb för nyanlända

Snabbare väg till jobb för nyanlända

För att snabbare få in nyanlända i arbete och studier behövs krafttag. I ett projekt samarbetar nu Skånes universitet och högskolor, bl a SLU, med Arbetsförmedlingen för att ge vägledningshjälp åt personer inom etableringen. För att ta till ...

Förändrad behörighet för Landskapsarkitektprogrammet i Uppsala

Förändrad behörighet för Landskapsarkitektprogrammet i Uppsala

Från och med antagning till höstterminen 2017 har SLU:s Landskapsarkitektprogram i Uppsala, 300 hp, nya behörighetskrav. Områdesbehörighet A3 kommer att gälla fortsättningsvis. - Det är samma områdesbehörighet som för Landskapsarkitektprogrammet ...