Sveriges lantbruksuniversitet

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledarna ger studenterna personlig vägledning i studie- och yrkesfrågor och finns som professionella samtalspartners och bollplank före, under och efter studietiden. Vägledningen kan ske i olika former, till exempel via enskilda samtal, telefonkontakt eller Skype, men det finns också stöd till studenter från studievägledarna på studentwebben.


Det finns 30 sidor som är taggade med Studie- och karriärvägledning:
Anmälan och antagning

Anmälan och antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till program och kurser vid SLU och hur du ska gå till väga för att svara på ditt antagningsbesked. När du ska söka till universitetet finns det en hel

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Reell kompetens

En bredare syn på kunskaper Reell kompetens är din samlade faktiska kompetens oavsett hur, när eller var du har skaffat den. När SLU bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att

Arbetsmarknadskväll institutionen för ekonomi

Arbetsmarknadskväll institutionen för ekonomi

Igår gick årets arbetsmarknadskväll för ekonomstudenter av stapeln. Eventet slog ännu en gång anmälningsrekord med 95 studenter anmälda. Arbetsmarknadskvällen riktar sig till alla ekonomstudenter vid

Arbetsmarknadskväll institutionen för ekonomi

Arbetsmarknadskväll institutionen för ekonomi

Igår gick årets arbetsmarknadskväll för ekonomstudenter av stapeln. Eventet slog ännu en gång anmälningsrekord med 95 studenter anmälda. Arbetsmarknadskvällen riktar sig till alla ekonomstudenter vid

Ny behörighet lark Ua

Ny behörighet lark Ua

Från och med antagning till höstterminen 2017 har SLU:s Landskapsarkitektprogram i Uppsala, 300 hp, nya behörighetskrav. Områdesbehörighet A3 kommer att gälla fortsättningsvis. Det är samma

Charlotte L TEST

Som antagen till Alnarp finns det flera alternativ till boende. Alnarp ligger beläget mittemellan Lund och Malmö, inte långt från Åkarp Hjärup och Lomma, så möjligheterna är många. Goda cykelleder

SLUstudentbäst

SLUstudentbäst

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit

SLUstudentbäst

SLUstudentbäst

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit

SLUstudentbäst

SLUstudentbäst

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit

NYAK

NYAK

För att snabbare få in nyanlända i arbete och studier behövs krafttag. I ett projekt samarbetar nu Skånes universitet och högskolor, bl a SLU, med Arbetsförmedlingen för att ge vägledningshjälp åt

NYAK

NYAK

För att snabbare få in nyanlända i arbete och studier behövs krafttag. I ett projekt samarbetar nu Skånes universitet och högskolor, bl a SLU, med Arbetsförmedlingen för att ge vägledningshjälp åt