Hoppa till huvudinnehåll

Forskning inom agrarhistoria

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - med projekt och publikationer.

Agrarhistoria är en historisk disciplin som studerar utvecklingen från äldsta tid till nutid. Ämnet handlar om agrar produktion och teknisk utveckling, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

För närvarande fokuserar avdelningens forskning på fyra huvudområden:

• jordbrukets arbetare;

• självförvaltning, allmänningar och äganderätter;

• tidigmodern klimatanpassning;

• agrar tillväxt och omvandling.

Dessutom sker forskning inom en rad andra områden såsom trädgårdshistoria, medeltida agrarhistoria, historisk ojämlikhet, agrar kommersialisering under tidigmodern tid samt landskaps- och bebyggelsehistoria.

Forskningen vid avdelningen kombinerar teorier, metoder och källmaterial från såväl humaniora och samhällsvetenskap som från naturvetenskap och genom att fokusera på svenska förhållanden för att undersöka generella fenomen bidrar forskningen till den internationella forskningsfronten inom dessa områden.

Verksamheten omfattar även samverkan med det omgivande samhället. Avdelningen är t.ex. i samarbete med länsstyrelsen ansvariga för skötsel av Linné Hammarby utanför Uppsala. Här pågår även praktisk forskning kring 1700-talets jordbruk genom bl.a. svedjebruk, humleodling och odling av lantsorter av råg och havre.

Patrick Svensson är sedan den 1 maj 2017 professor i agrarhistoria. Hans installationsföreläsning handlar om tillväxt och ojämlikhet under den agrara revolutionen.


Kontakt

Avdelningschef

Jesper Larsson, docent, universitetslektor, +4618671853
Skicka e-post till: jesper.larsson@slu.se


För en lista på samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 11 oktober 2022 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…