Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning inom agrarhistoria

Ämnet agrarhistoria omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - med projekt och publikationer. 

Agrarhistoria har varit ett eget ämne vid SLU sedan 1994, och engagerar forskare från såväl naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga som humanistiska discipliner.

Forskningsområdet är mångvetenskapligt, därför krävs en rad olika metoder för att besvara frågorna vi söker svar på. En viktig metod är att tolka skrivna källor, historiska kartor, illustrationer med mera. En annan metod är att analysera landskapet genom botaniska inventeringar, insamling av paloekologiskt material och hitta spår av historisk markanvändning.


Avdelningen för agrarhistoria

Avdelningschef

Jesper Larsson, docent, universitetslektor, +4618671853
Skicka e-post till: jesper.larsson@slu.se


För en lista på samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 31 augusti 2020 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…