Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning inom agrarhistoria

Ämnet agrarhistoria omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

seminarier.gif

Agrarhistoria har varit ett eget ämne vid SLU sedan 1994, och engagerar forskare från såväl naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga som humanistiska discipliner.

Forskningsområdet är mångvetenskapligt, därför krävs en rad olika metoder för att besvara frågorna vi söker svar på. En viktig metod är att tolka skrivna källor, historiska kartor, illustrationer med mera. En annan metod är att analysera landskapet genom botaniska inventeringar, insamling av paloekologiskt material och hitta spår av historisk markanvändning.

workshop.png

Looking back to prepare for a sustainable future: Animal husbandry in 20th Century Europe

Welcome to an international workshop in Uppsala, June 26-28 2019.

» Read more about the workshop

workshop.jpg

Internationell workshop i Uppsala

På bilden till vänster: deltagare vid den internationella workshopen Integrating income sources in peasant economies: Scandinavia and the Alps compared som hölls i Uppsala den 1 Juni.
Från vänster: Katja Hrbat Virloget, Zarko Lazarevic, Ines Begus, Luca Mocarelli, Marja Erikson, Anna Westin, Jesper Larsson, Tommy Lennartsson, Eva-Lotta Päiviö, Renaoto Sansa, Maths Isacson, Mats Morell, Aleksander Panjek. Saknas: Iréne Flygare.

Läs programmet för workshopen »

Läs abstracts »

 


Avdelningen för agrarhistoria

Avdelningschef

Jesper Larsson, docent, akademiforskare/biträdande lektor, 018-67 18 53, jesper.larsson@slu.se


Förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 24 april 2019 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…