Hoppa till huvudinnehåll

Forskarskolor

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som berör SLU:s forskarskolor.


Det finns 66 sidor som är taggade med Forskarskolor:

Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

LivsID är ett industri-doktorandprogram, som ägnar sig åt forskning och utbildning inom livsmedelsrelaterade ämnen. Programmet involverar nio företag och sju avdelningar vid SLU.

Matlab Workshop at ET - a success!

En workshop om MATLAB genomfördes framgångsrikt den 5 september som en av de aktiviteter som forskarskolan Sustainable systems for food, energy and biomaterials (SSFEB), på Institutionen för energi

Disp Ludwig Ermann Lundberg

An exploratory journey into probiotic interactions - Bioactive properties of Limosilactobacillus reuteri and Bifidobacterium longum charlotta.eriksson@slu.se Ludwig Ermann Lundberg försvarar sin

Lic Daniel Malnes

Contaminants of Emerging Concern in Swedish Freshwater Environments: Sources, Occurrence, and Impacts charlotta.eriksson@slu.se Daniel Malnes försvarar sin licentiat avhandling "Contaminants of

Disp Brooke Micke

Diversifying the utility and species composition of Nordic forage systems New fractionation methods and novel native legume species charlotta.eriksson@slu.se Brooke Micke försvarar sin

Disp Olive Tuyishime

Drainage intensity in paddy rice fields Nitrogen flows, salinity, rice yield and greenhouse gas emissions charlotta.eriksson@slu.se Olive Tuyishime försvarar sin avhandling "Drainage intensity in

Om forskarskolan Spira

Välkommen till LTVs forskarskola Spira Denna sida är endast tillgänglig på engelska. Klicka på English för att komma till sidan.

Disp Sanne Smith

Innovative treatment technologies for PFAS-contaminated water Utilizing foam partitioning and exploring electrochemical oxidation charlotta.eriksson@slu.se Sanne Smith försvarar sin avhandling "

Disp Hung Van Do

Fruit tree-based agroforestry on sloping uplands in northwest Vietnam Effects on soil conservation, tree-crop performance and weed management charlotta.eriksson@slu.se Hung Van Do försvarar sin

Disp Bahre Kiros

Essays on the Impact on Households of Natural Resource Scarcity and Climate Change charlotta.eriksson@slu.se Bahre Kiros försvarar sin avhandling "Essays on the Impact on Households of Natural

Lic Nisha Tyagi

Live Biotherapeutics Importance of formulation and lyophilization parameters and an example of a clinical application charlotta.eriksson@slu.se Nisha Tyagi försvarar sin avhandling "Live

Disp Yan Xue

Studies of Hyaluronan and Related Structures by NMR Spectroscopy charlotta.eriksson@slu.se Yan Xue försvarar sin avhandling "Studies of Hyaluronan and Related Structures by NMR Spectroscopy" den 15

Loading…