Forskarutbildning vid SLU Aqua

Senast ändrad: 27 mars 2018
Lärare och studenter i klassrum

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) utbildar doktorer inom ämnena biologi med inriktning ekologi och miljöanalys. Utbildningen är fyraårig och större delen utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete.

Våra forskarstuderande arbetar bland annat med frågor om hur förändringar i klimat och miljö påverkar fisk och fiske, populations- och ekosystemdynamik och invasiva arter. Flera bidrar med kunskap till internationella projekt som BONUS Goherr  och BONUS Inspire  och till ICES (Internationella havsforskningsrådet)    

Institutionens forskning har en tillämpbar inriktning, och den kunskap som produceras får ofta direkt praktiskt användning i förvaltningen av våra hav, sjöar och vattendrag. Tack vare vår omfattande fortlöpande miljöanalys finns tillgång till stora mängder unik data, och du har som doktorand hos oss också stora möjligheter att själva delta i datainsamling och bedriva fält- och laboratoriearbete.

Utbildningen är individanpassad och dina handledare tillhör Sveriges ledande experter inom sina forskningsområden. De stödjer dig under arbetes gång tillsammans med institutionens studierektor för forskarutbildning.

 

Studenter fångar fiskyngel i damm
Under din forskarutbildning på SLU Aqua har du stora möjligheter till praktiskt arbete i fält. Foto: Sofia Bureborn
Sill i orange korg
Hur påverkas fisken och fisket av klimatförändringar? En central fråga i flera doktorandstudier vid SLU Aqua. Foto: Jonas Hentati Sundberg
Havsfiskelaboratoriet i Lysekil
Som doktorand På SLU Aqua arbetar du i en kreativ, multinationell och inspirerande forskarmiljö. Foto: Malin Werner
Vill du bli doktorand hos oss?

Utlysta doktorandtjänster annonseras via SLUs sida för lediga doktorandtjänster.

Forskarskolor

För att öka kvalitén i forskarutbildningen deltar institutionen i forskarskolorna Focus on Soils and Water och Ekologi  som drivs i samarbete med andra institutioner vid SLU. Forskarskolorna erbjuder kurser, workshopar och seminarier för doktorander.

Vi ansvarar för forskarutbildningskursen Fisheries ecology and aquatic resource management som ges vartannat år. Kursen ges nästa gång 2019/2020.

Här hittar du generell information om forskarutbildning vid SLU.

 


Kontaktinformation

Erik Petersson, professor, studierektor forskarutbildningen
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Sidansvarig: anders.i.jonsson@slu.se