30 maj

Sal L Undervisningshuset Ultuna och zoom, Uppsala

Community assembly across Subarctic landscapes Exploring patterns of diversity

disputationer |

Pablo de la Peña Aguilera försvarar sin avhandling " Community assembly across Subarctic landscapes Exploring patterns of diversity" den 30 maj 2024

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=128755&lang=se
Respondent: MSc Pablo de la Peña Aguilera
Opponent: Dr Andrés Baselga, RETUS, Departamento de Zoologia, Facultad de Biologia, Universidade de Santiago de Composteal, C/Lope Gomez de Marzoa s/n, 15782 Santiago de Compostela, Spain
Tid: 2024-05-30 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L Undervisningshuset Ultuna och zoom
Arrangör: Institutionen för ekologi
Mer information:

pablo.de.la.pena.aguilera@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

tomas.roslin@slu.se Kontaktinformation