Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för molekylära vetenskaper


Det finns 50 sidor som är taggade med Institutionen för molekylära vetenskaper:

Digitaliserad kvalitetsbedömning av livsmedel med 3D-röntgen och ultraljud

I ett samarbete mellan SLU och Luleå tekniska universitet har forskare undersökt möjligheten att använda modern digital teknik som CT-röntgen och ultraljud för att bestämma kvaliteten på livsmedel

Bakteriesammansättning i tarmen avgör hur fullkorn bryts ner

Effekterna av fullkornsrågbröd på tarmmikrobiotan studerades i laboratoriestudie och i en koststudie där försökspersonerna fick äta en stor mängd fullkornsrågbröd eller ett kontrollbröd dagligen

Disp Laura Pirkola

Whole grain and the gut-brain axis The role of microbiota composition, dietary fiber, and metabolites charlotta.eriksson@slu.se Laura Pirkola försvarar sin avhandling "Whole grain and the

Disp Sanjana Holla

Autophagy beyond convention: plant specific mechanisms for cellular recycling charlotta.eriksson@slu.se Sanjana Holla försvarar sin avhandling "Autophagy beyond convention: plant specific

Att förutsäga brödkvalitet med analys istället för provbakning sparar pengar

Är provbakning ett nödvändigt steg i kvalitetskontrollen inom brödindustrin, eller skulle resultaten kunna förutses genom att använda andra analysmetoder? Louise Selga har i sin nya doktorsavhandling

Många fördelar med en ökad användning av biogas

Biogas är en viktig pusselbit i ett hållbart livsmedelssystem, för både energi, drivmedel och gödselproduktion. Sverige har stor potential att öka den inhemska produktionen av biogas utan att

Många fördelar med en ökad produktion av biogas

Biogas är en viktig pusselbit i ett hållbart livsmedelssystem, för både energi, drivmedel och gödselproduktion. Sverige har stor potential att öka den inhemska produktionen av biogas utan att

Disp Louise Selga

Wheat flour quality for baking Linking flour components and dough performance to predict loaf volume charlotta.eriksson@slu.se Louise Selga försvarar sin avhandling "Wheat flour quality for baking

Disp Yashaswini Nagavara Nagaraj

Sustainable biochemicals - Extraction of lipids and carotenoids from the oleaginous yeast Rhodotorula toruloides charlotta.eriksson@slu.se Yashaswini Nagavara Nagaraj försvarar sin avhandling "

En upptäcktsfärd mot probiotiska interaktioner

Laktobaciller och bifidobakterier är två typer av bakterier som har djupgående effekter på människors hälsa. I sin doktorsavhandling har Ludwig Ermann Lundberg undersökt hur de interagera med

Disp Ludwig Ermann Lundberg

An exploratory journey into probiotic interactions - Bioactive properties of Limosilactobacillus reuteri and Bifidobacterium longum charlotta.eriksson@slu.se Ludwig Ermann Lundberg försvarar sin

Mjölkningsrutinerna påverkar tankmjölkens mikroflora

Mjölkens innehåll av mikroorganismer, den s.k. mikrofloran eller mikrobiotan, är en viktig faktor vid produktionen av ost av god kvalitet. För lagrade ostar är tankmjölkens innehåll av vissa

Loading…