Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för molekylära vetenskaper


Det finns 175 sidor som är taggade med Institutionen för molekylära vetenskaper:

Ystning av bara farten

SLU i Uppsala och Umeå driver tillsammans med Norrmejerier ek. för. och Växa Sverige flera projekt som knyter samman foder och rutiner på den enskilda gården med mjölkråvarans kvalité och dess effekt

Ystning av bara farten

SLU i Uppsala och Umeå driver tillsammans med Norrmejerier ek. för. och Växa Sverige flera projekt som knyter samman foder och rutiner på den enskilda gården med mjölkråvarans kvalité och dess effekt

Fredric Svensson disp

Fredric Svensson disp

Hybrid Nano Titania: Molecular Formation Mechanisms and Applications in Nanotechnology eva.andersson.bjorkman@slu.se Fredric Svensson försvarar sin avhandling "Hybrid Nano Titania: Molecular

Fredric Svensson disp

Fredric Svensson disp

Hybrid Nano Titania: Molecular Formation Mechanisms and Applications in Nanotechnology eva.andersson.bjorkman@slu.se Fredric Svensson försvarar sin avhandling "Hybrid Nano Titania: Molecular

Anna Schnürer

Anna Schnürer

Jag är professor i mikrobiell bioteknik på institutionen för molekylära vetenskaper. Min forskning är riktad mot att öka den grundvetenskapliga förståelsen av anaeroba mikrobiella processer och att

Saeid Karkehabadi

Saeid Karkehabadi

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:saeid.karkehabadi@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=iot_card&format=rss

Stora europeiska bidrag till SLU-forskning om biogas och om varroakvalster hos bin

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Barbara Locke Grandér ska arbeta med

Stora europeiska bidrag till SLU-forskning om biogas och om varroakvalster hos bin

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Barbara Locke Grandér ska arbeta med

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Rädda regnskogen med olja och protein från jäst

Jästprotein och jästolja producerat från cellulosa från trä och halm kan användas som alternativa protein- och fettkällor i fiskfoder. Vattenbruk är en snabbt växande industri och fisk är ett viktigt

Bozhkov_KAW

Forskare har länge intresserat sig för en enzymfamilj som kallas caspaser och som visat sig ha stor betydelse för människors hälsa och sjukdomar. De spelar en avgörande roll i att reglera

Loading…