Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för molekylära vetenskaper


Det finns 191 sidor som är taggade med Institutionen för molekylära vetenskaper:

Onödigt krångliga bedömningar av risken för toxinbildning hos biologiska bekämpningsmedel i EU

Att introducera mikrobiella bekämpningsmedel på den europeiska marknaden för praktisk användning för bekämpning av skadedjur och sjukdomar är en mycket långsam och kostsam process. Det beror delvis

Onödigt krångliga bedömningar av risken för toxinbildning hos biologiska bekämpningsmedel i EU

Att introducera mikrobiella bekämpningsmedel på den europeiska marknaden för praktisk användning för bekämpning av skadedjur och sjukdomar är en mycket långsam och kostsam process. Det beror delvis

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU.

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU.

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU. Klick denna länk för registrering och mer information på den engelska sidan. Ultuna, Stora Salen, Loftet, Duhrevägen 8, Uppsala

Disp Jing Lu

Disp Jing Lu

Impact of sampling months, processing and storage on UHT milk instability eva.andersson.bjorkman@slu.se Jing Lu försvara sin avhandling den 20 september 2019 Alla intresserade är välkomna att

Disp Jing Lu

Disp Jing Lu

Impact of sampling months, processing and storage on UHT milk instability eva.andersson.bjorkman@slu.se Jing Lu försvara sin avhandling den 20 september 2019 Alla intresserade är välkomna att

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU.

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU.

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU. Klick denna länk för registrering och mer information på den engelska sidan. Ultuna, Stora Salen, Loftet, Duhrevägen 8, Uppsala

The Chemical Side of SLU (IV)

The Chemical Side of SLU (IV)

Den kemiska sidan av SLU (IV) nils.mikkelsen@slu.se Symposiet "Den kemiska sidan av SLU (IV)" äger rum för fjärde gången på Campus Ultuna i Uppsala den 21-23 augusti 2019. Nästa konferens i Den

The Chemical Side of SLU (IV)

The Chemical Side of SLU (IV)

Den kemiska sidan av SLU (IV) nils.mikkelsen@slu.se Symposiet "Den kemiska sidan av SLU (IV)" äger rum för fjärde gången på Campus Ultuna i Uppsala den 21-23 augusti 2019. Nästa konferens i Den

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU nils.mikkelsen@slu.se Mer information på den engelska sidan. Uppsala Kristine Koch, docent Forskningssekreterare för Biobaserade

koldioxiddebatt

koldioxiddebatt

Att regeringen satsar 100 miljoner på forskning om att fånga upp koldioxid är glädjande, men man missar möjligheter genom att begränsa ambitionen till att endast lagra koldioxiden. Det finns nämligen

koldioxiddebatt

koldioxiddebatt

Att regeringen satsar 100 miljoner på forskning om att fånga upp koldioxid är glädjande, men man missar möjligheter genom att begränsa ambitionen till att endast lagra koldioxiden. Det finns nämligen

Projekt för masterstudenter inom hållbara livsmedelsystem?

Har ditt företag eller organisation en ännu obesvarad frågeställning inom området hållbara livsmedel? Eller är du forskare med ett projekt inom området och skulle behöva en student som arbetar med en

Loading…