Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för molekylära vetenskaper


Det finns 49 sidor som är taggade med Institutionen för molekylära vetenskaper:

Disp Topi Haataja

Structure function studies of GH7 cellulases, key enzymes in the global carbon cycle charlotta.eriksson@slu.se Topi Haataja försvarar sin avhandling "Structure function studies of GH7 cellulases,

Vetenskaplig ost kartläggs i minsta detalj

Norrmejerier har tillsammans med SLU producerat ”vetenskapliga ostar” av typen Västerbottensost av mjölk från SLU:s försöksgård Röbäcksdalen i Umeå. I studien har grovfoder konserverats med olika

Disp Mathilde Brunel

Metabolites in fish and humans as a response to different food ingredients charlotta.eriksson@slu.se Mathilde Brunel försvarar sin avhandling "Metabolites in fish and humans as a response to

Industridoktorander tar fram hållbara livsmedel

Under hösten 2018 startade en satsning på industridoktorander inom livsmedel med elva doktorandprojekt och nio företag. Nu är den första doktoranden färdig och under ett par dagar i slutet av 2022

Disp Pernilla Elander

Living through hard times: Dispose of or sequester? Plant subcellular strategies for stress resilience charlotta.eriksson@slu.se Pernilla Elander försvarar sin avhandling "Living through hard

Forskning

På institutionen för molekylära vetenskaper forskar vi inom kemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Vår forskning sker ofta i samarbete med industriella partners och har

Samarbete _djurvälfärd

Djurvälfärd och en hållbar djurhållning är viktiga komponenter för en hållbar global livsmedelsförsörjning. Djurskyddet i Sverige håller en hög nivå, och även om det finns förbättringspotential är

Ovanligt mineral minskade läckage av arsenik och zink från förorenad mark

Arsenik och zink är vanliga och farliga föroreningar i jordar överallt i världen. Störst problem är det när dessa ämnen blir lösliga och läcker till exempelvis grundvatten. En ny studie visar att

Disp Anja Herneke

Plant protein nanofibrils : characterising properties for future food charlotta.eriksson@slu.se Anja Herneke försvarar sin avhandling "Plant protein nanofibrils : characterising properties for

Prestigefyllt pris till SLU-doktorand

Hasitha Priyashantha disputerade vid SLU:s institution för molekylära vetenskaper i september 2021. Nu har en av hans artiklar utsetts av The American Dairy Science Association (ADSA) till årets

Avhandling om beslutsstödsystem för mastit försvaras 15 juni

Ett nytt beslutsstödsystem kan tala om för lantbrukaren när juverinflammation hos kor är kronisk, vilka fall som kommer att bli kroniska, vilka fall som är förknippade med stora förluster i

Sustainable systems for food, energy and biomaterials

Vår forskarskola syftar till att erbjuda bred kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbara system utformade för produktion, bearbetning och användning

Loading…