Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för molekylära vetenskaper


Det finns 162 sidor som är taggade med Institutionen för molekylära vetenskaper:
Disp Anne Kirstine Eriksen

Disp Anne Kirstine Eriksen

The role of whole grains and lignans in lifestyle diseases - emphasis on prostate cancer and type 2 diabetes and their risk factors maisam.ali@slu.se Anne Kirstine Eriksen försvarar sin avhandling

Disp Anne Kirstine Eriksen

Disp Anne Kirstine Eriksen

The role of whole grains and lignans in lifestyle diseases - emphasis on prostate cancer and type 2 diabetes and their risk factors maisam.ali@slu.se Anne Kirstine Eriksen försvarar sin avhandling

kulturspannmål-enkät

Alla anställda och studenter vid SLU bjuds in att svara på en enkät om hur vi konsumerar spannmål, mjöl och bröd, som en del i ett forskningsprojekt om äldre spannmålssorter. Hantverksmässigt bakat

kulturspannmål-enkät

Alla anställda och studenter vid SLU bjuds in att svara på en enkät om hur vi konsumerar spannmål, mjöl och bröd, som en del i ett forskningsprojekt om äldre spannmålssorter. Hantverksmässigt bakat

kulturspannmål-enkät

Alla anställda och studenter vid SLU bjuds in att svara på en enkät om hur vi konsumerar spannmål, mjöl och bröd, som en del i ett forskningsprojekt om äldre spannmålssorter. Hantverksmässigt bakat

SLU är nu partner i Biogas research center

Forskningscentrumet BRC (Biogas research center) har fått ett anslag på 40 miljoner kronor från Energimyndigheten till centrumets tredje etapp. Nu har SLU gått in som partner i BRC, som bedöms ge

SLU är nu partner i Biogas research center

Forskningscentrumet BRC (Biogas research center) har fått ett anslag på 40 miljoner kronor från Energimyndigheten till centrumets tredje etapp. Nu har SLU gått in som partner i BRC, som bedöms ge

A2-mjölk – en PR-bluff?

För snart 20 år sedan bildades företaget The a2 Milk Company på Nya Zealand. Affärsidén bygger på grundarens hypotes att A2-varianten av mjölkproteinet ß-kasein har hälsomässiga fördelar i jämförelse

Muhammad Asif

Muhammad Asif är gästforskare på Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, och institutionen för molekylära vetenskaper under sex månader. För att minska användningen av kemiska

Muhammad Asif

Muhammad Asif är gästforskare på Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, och institutionen för molekylära vetenskaper under sex månader. För att minska användningen av kemiska

CBC:s verksamhetsberättelse 2018

Nu har CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, publicerat sin årliga populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten. CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare

CBC:s verksamhetsberättelse 2018

Nu har CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, publicerat sin årliga populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten. CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare