Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för molekylära vetenskaper


Det finns 43 sidor som är taggade med Institutionen för molekylära vetenskaper:

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Forskning

På institutionen för molekylära vetenskaper forskar vi inom kemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Vår forskning sker ofta i samarbete med industriella partners och har

Forskning-old

På institutionen för molekylära vetenskaper forskar vi inom kemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Vår forskning sker ofta i samarbete med industriella partners och har

Disp Giselle Martín-Hernández

Insights into genomics and gene expression of oleaginous yeasts of the genus Rhodotorula charlotta.eriksson@slu.se Giselle Martín-Hernández försvarar sin avhandling "Insights into genomics and gene

Disp Klara Nilsson

Faba bean foods: Structure and texture charlotta.eriksson@slu.se Klara Nilsson försvarar sin avhandling "Faba bean foods: Structure and texture" den 9 juni 2023 Alla intresserade är välkomna att

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Disp Laura Okmane

Structure and function studies of GH45 glycoside hydrolases charlotta.eriksson@slu.se Laura Okmane försvarar sin avhandling "Structure and function studies of GH45 glycoside hydrolases" den 29

Lunchseminarium SLU Nätverk växtskydd

Lunchseminarium SLU Nätverk växtskydd med Simon Stael katja.fedrowitz@slu.se Simon Stael, institutionen för molekylära vetenskaper, ger ett lunchseminarium med titeln "Damage-activated proteolysis

Galia Zamaratskaia, matens kvalitet

Galia Zamaratskaia är expert på matens kvalitet med fokus på sammansättning, struktur och egenskaper. Hon vill bidra till att skapa ömsesidig nytta för SLU och SLU:s olika samverkanspartners, så att

LiFT-utbildning stärker doktorander

I mars 2023 anordnade Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala kursen ”Regulatory and ethical aspects of food production and consumption”. 17 doktorander med olika bakgrund från fyra lärosäten

Sustainable systems for food, energy and biomaterials

Vår forskarskola syftar till att erbjuda bred kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbara system utformade för produktion, bearbetning och användning

Tre SLU-projekt beviljas medel från Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat bidrag om totalt 8,1 miljoner kronor till SLU-projekt inom kretsloppsteknik, minskat klimatavtryck i mejeriproduktion, och förändringsprocesser för hållbar

Loading…