Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för molekylära vetenskaper


Det finns 179 sidor som är taggade med Institutionen för molekylära vetenskaper:

SLU-doktor skrev Sveriges bästa avhandling i oorganisk kemi

Elizabeth Polido Legaria, som disputerade vid SLU 2018, mottog i fredags Anna Sundström award vid Oorgandagarna 2019, Sveriges största möte för oorganiska kemister. Priset delas ut för den mest

SLU-doktor skrev Sveriges bästa avhandling i oorganisk kemi

Elizabeth Polido Legaria, som disputerade vid SLU 2018, mottog i fredags Anna Sundström award vid Oorgandagarna 2019, Sveriges största möte för oorganiska kemister. Priset delas ut för den mest

Aquaponic cultivation in the shadow of fish feed sources

Aquaponic cultivation in the shadow of fish feed sources

The main objective of the current application is to apply for seed money to write a research proposal focusing on developing a sustainable aquaponics system including feed based on black soldier fly

Disp Bing Liu

Disp Bing Liu

Dissecting Function and Catalytic Mechanism of Fungal Lytic Polysaccharide Monoxygenases maisam.ali@slu.se Bing Liu försvarar sin avhandling den 21 Augusti 2019. Alla intresserade är välkomna att

Disp Bing Liu

Disp Bing Liu

Dissecting Function and Catalytic Mechanism of Fungal Lytic Polysaccharide Monoxygenases maisam.ali@slu.se Bing Liu försvarar sin avhandling den 21 Augusti 2019. Alla intresserade är välkomna att

Forskarskolan LiFT 2019

14 doktorander från tre lärosäten träffades på SLU för att få en inblick i livsmedelsetik och lagstiftning Forskarskolan LiFT har som mål att utbilda doktorer i livsmedelsvetenskap och

Forskarskolan LiFT 2019

14 doktorander från tre lärosäten träffades på SLU för att få en inblick i livsmedelsetik och lagstiftning Forskarskolan LiFT har som mål att utbilda doktorer i livsmedelsvetenskap och

Forskarskolan LiFT 2019

14 doktorander från tre lärosäten träffades på SLU för att få en inblick i livsmedelsetik och lagstiftning Forskarskolan LiFT har som mål att utbilda doktorer i livsmedelsvetenskap och

CISC konferans maj 2019

Internationella Ukrainska konferansen "CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE" och Workshop "METAL-BASED BIOCOMPATIBLE NANOPARTICLES: SYNTHESIS AND APPLICATIONS" i Kiev 15-17 maj 2019. Gulaim

CISC konferans maj 2019

Internationella Ukrainska konferansen "CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE" och Workshop "METAL-BASED BIOCOMPATIBLE NANOPARTICLES: SYNTHESIS AND APPLICATIONS" i Kiev 15-17 maj 2019. Gulaim

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Ätliga mikroorganismer gör det möjligt att producera mat utan fotosyntes

Hur ska vi klara av att producera tillräckligt med mat till framtidens befolkning och samtidigt minska matproduktionens miljöpåverkan? I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Food Security så

Loading…