Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för molekylära vetenskaper


Det finns 98 sidor som är taggade med Institutionen för molekylära vetenskaper:

Hållbarare mjölkproduktion om korna lever längre?

Längre livstid för korna är mer hållbart. Det är den hypotes som forskare i ett SLU-projekt nu arbetar med. I projektet undersöks både lönsamhet och metanproduktion, men också mjölkens processbarhet

Internationell workshop arrangerad av SLU förbättrar regelverk kring nyttoorganismer i växtodlingen

Hur kan vi förbättra EU:s regelverk kring nyttiga mikroorganismer? Frågan diskuterades under en workshop i mars som en del av EU-projektet EcoStack. Vid mötet deltog forskare samt representanter för

Forskning

På institutionen för molekylära vetenskaper forskar vi inom kemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Vår forskning sker ofta i samarbete med industriella partners och har

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Maria Westerholm

Maria Westerholm är expert inom biogasproduktion med inriktning mot processdrift och mikrobiologi. Omställningen för att nå våra klimatmål måste ske snabbt och hållbart och här har biogas en

The plant catabolism lab

Vi är intresserade av mekanismer och funktioner kring katabola processer under utveckling, åldrande och stressrespons hos växter. Vi arbetar på molekylär, cellulär och organism-nivå. Våra

food printing

Under det senaste året har det forskats på 3D-printning av mat vid Molekylära vetenskaper, SLU. Fanny Knab praktikstudent från Frankrike har varit mycket involverad i projektet. Hon beskriver själv

Mjölmask överraskande gott?

Mat gjord på mjölmask kan vara riktigt gott, visar en ny studie som gjort sensoriska tester med både en tränad smakpanel och vanliga konsumenter. Men konsistensen har också betydelse. Chips smakade

Jerry Ståhlberg

Jerry Ståhlberg är forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper och expert på hur svampar och bakterier bryter ned växtbiomassa och hur de kan användas för att producera biodrivmedel och

ISGS_PhD_Thesis_Award_2020_sv

Fredrik Svensson vid molekylära vetenskaper vinner priset för bästa doktorsavhandling 2020 av International Sol-Gel Society. Varje år delar International Sol-Gel Society (ISGS) ut ett pris till den

Ali Moazzami, matens kvalitet

Ali Moazzami är expert inom matens kvalitet.

Loading…