Forskning vid institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 24 maj 2023

På institutionen för molekylära vetenskaper forskar vi inom kemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi.

Vår forskning sker ofta i samarbete med industriella partners och har resulterat i flera innovationer, patent och högteknologiska företag.

Kemi och bioteknologi

Vi bedriver forskning inom bland annat oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi, biokemi, naturproduktskemi, biogeokemi och molekylärbiologi.

Mikrobiologi

Vår mikrobiella forskning har många biotekniska tillämpningar, till exempel produktion av biobränslen, biokonservering, livsmedelsfermentering, mikrobiell foderproduktion för vattenbruk, biologisk bekämpning, probiotika, framställning av ny antibiotika, nedbrytning av föroreningar och för upptäckt av användbara enzymer. Här är kompetens både inom formulering av mikroorganismer och inom säkerhetsanalys och regelverk ett viktigt verktyg.

Livsmedelsvetenskap

Vi bedriver forskning kring den biokemiska och nutritionella sammansättningen hos såväl animaliska som vegetabiliska livsmedel, samt samband mellan sammansättning, struktur och funktionalitet hos olika livsmedel. Kopplingen mellan mat och hälsa, samt studier av olika bioaktiva ämnen i livsmedel, har ökande betydelse i vår verksamhet. Metodutveckling och kvalitetssäkring för provupparbetning och biokemiska analyser är viktiga verktyg i vår verksamhet, bl.a. i studier av hur olika processer i förädlingsledet påverkar livsmedlet och dess egenskaper.