Ur SLU:s kunskapsbank

Mjölkningsrutinerna påverkar tankmjölkens mikroflora

Senast ändrad: 04 april 2024
En man mjölkar kor, foto.

Mjölkens innehåll av mikroorganismer, den s.k. mikrofloran eller mikrobiotan, är en viktig faktor vid produktionen av ost av god kvalitet. För lagrade ostar är tankmjölkens innehåll av vissa mjölksyrabakterier ofta viktigt, då dessa kan överleva pastörisering och bidra till en karakteristisk ostsmak. Det saknas dock kunskap om hur olika gårdsfaktorer inverkar på mikrobiotan i den obehandlade mjölken.

De senaste decenniernas effektivisering av mjölkproduktionen har resulterat i 1) färre och större gårdar, 2) övergång från uppbundna kor till lösdrift, 3) ökad automatisering, bland annat robotmjölkning. Dessa förändringar har sannolikt påverkat mjölkens egenskaper, inklusive dess mikrobiota. Vi har tidigare rapporterat resultaten från en studie av hur olika gårdsfaktorer påverkar tankmjölkens sammansättning och kvalitetsegenskaper, och har nu också undersökt sambanden mellan olika gårdsfaktorer och tankmjölkens mikrobiota.

Våra resultat tyder på att mikrobiotan i tankmjölken återspeglar händelser som äger rum i besättningen och rutiner i samband med mjölkningen och hanteringen av mjölken. Exempelvis såg vi skillnader i tankmjölkens mikrobiota mellan gårdar med robotmjölkning och gårdar med uppbundna kor.

Den viktigaste slutsatsen är att de rutiner som används för spenrengöring före mjölkning samt rutinerna för rengöring av mjölkningsutrustningen påverkar mjölkens mikrobiota, oavsett vilken typ av mjölkningssystem som används. 

Länkar till artikeln 

Milking system and premilking routines have a strong effect on the microbial community in bulk tank milk (slu.se)

Milking system and premilking routines have a strong effect on the microbial community in bulk tank milk - ScienceDirect

Referens

Sun L, Lundh Å, Höjer A, Bernes G, Nilsson D, Johansson M, Hetta M, Gustafsson AH, Hallin Saedén K, Dicksved J. 2022. Milking system and premilking routines have a strong effect on the microbial community in bulk tank milk. Journal of Dairy Science 105 (1), 123-139. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20661


Kontaktinformation

Li Sun, forskare
Institutionen för molekylära vetenskaper; Animaliska livsmedel, SLU
li.sun@slu.se, 018-67 33 59