Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för molekylära vetenskaper

Vi forskar och utbildar inom kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Vi fokuserar både på grundläggande aspekter och utvecklar hållbara tillämpningar inom den gröna sektorn.

Nyheter

 • 08 maj 2023

  Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

  Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår köttkonsumtion. Målet är att ge ett breddat perspektiv i den polariserade debatten om kött och att bana väg för informerade val.
 • 29 mars 2023

  LiFT-utbildning stärker doktorander

  I mars 2023 anordnade Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala kursen ”Regulatory and ethical aspects of food production and consumption”. 17 doktorander med olika bakgrund från fyra lärosäten träffades på SLU för att få en inblick i livsmedelsetik och lagstiftning.
 • 15 mars 2023

  Tre SLU-projekt beviljas medel från Familjen Kamprads stiftelse

  Urinseparerande toalett installerad på VA Syds kontor i Malmö. Familjen Kamprads stiftelse har beviljat bidrag om totalt 8,1 miljoner kronor till SLU-projekt inom kretsloppsteknik, minskat klimatavtryck i mejeriproduktion, och förändringsprocesser för hållbar livsmedelsproduktion.
 • 24 februari 2023

  Hur påverkar maten vårt klimat? SLU har en MOCC för dig som vill veta mer!

  Ett äpple framför ett grönt fält. Bra på ena sidan, dåligt på andra. Nu blir det lättare för alla att uppdatera sig om hur maten påverkar klimatet. SLU Meny släppte i början av året kursen Mat och Klimat som en öppen nätbaserad kurs, en s.k. MOOC (massive open online course)
 • 31 januari 2023

  Vetenskaplig ost kartläggs i minsta detalj

  Foto på Thomas Eliasson i ett ostlager Norrmejerier har tillsammans med SLU producerat ”vetenskapliga ostar” av typen Västerbottensost av mjölk från SLU:s försöksgård Röbäcksdalen i Umeå. I studien har grovfoder konserverats med olika metoder och utfodrats till korna i besättningen. Målet var att följa de smakproducerande laktobacillernas väg från foder till ost för att undersöka om bakterierna som finns i gräset överförs via grovfodret till mjölken och den resulterande osten. Den 27 januari genomfördes en lite festligare provtagning och sensorisk analys av dessa ostar.

Om oss

Vi undersöker molekylära aspekter av biologiskt relevanta processer i naturen och inom industrin.

Vi samarbetar aktivt med industriella partners. Detta har resulterat i flera patent och innovationer. Vi har också två externa samarbetsspecialister vid institutionen som är specialiserade på bioenergi och livsmedelskvalitet. Läs mer om våra samarbeten med samhället här.

Sammanlagt är 110 anställda på institutionen, inklusive forskare, doktorander, teknisk och administrativ personal.

Samverkan

Vi samverkar regelbundet med industriella partners och har två samverkanslektorer på institutionen som specialiserar sig på bioenergi och matens kvalitet.

Lennart Kennes minnesfond

Här kan du ansöka om resebidrag. Fonden delar ut två resebidrag per år till doktorander eller postdocs som arbetar med projekt inom naturproduktkemi.

Instrument och utrustning

Vill du hyra utrustning eller låta oss göra analyser åt dig? Här finns information om våra NMR- och masspektrometrar, röntgendiffraktometrar mm. Sida är på engelska.

Intern information

För anställda på institutionen. Här hittar du information om datorer, säkerhet i laboratoriesäkerhet och ramavtal.

Publicerad: 08 februari 2023 - Sidansvarig: adrian.dauphinee@slu.se

Kontakter vid institutionen för molekylära vetenskaper

Prefekt: Vadim Kessler, 018-671541
Biträdande prefekt: Anna Schnürer, 018- 67 32 88
Administrativ chef: Jaana Evander, 018-671405

Postadress: Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Box 7015, 750 07 Uppsala
Besöksadress: BioCentrum, Almas allé 5, Uppsala
Faxnummer: 018- 67 29 95

Loading…