Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för molekylära vetenskaper

Vi forskar och utbildar inom kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Vi fokuserar både på grundläggande aspekter och utvecklar hållbara tillämpningar inom den gröna sektorn.

Nyheter

 • 12 juni 2024

  SLU i Almedalen 2024: Livsmedelsberedskap som håller

  Blommande rapsplanta i torr, sprucken jord. Foto. Går det att kombinera hållbar matproduktion med ökad livsmedelsberedskap? Svaret är ja! SLU och Mistra Food Futures fokuserar under Almedalsveckans fredagsförmiddag på hur två eftersträvansvärda mål kan gå hand i hand och förstärka varandra.
 • 16 april 2024

  Biogas en viktig pusselbit i ett hållbart livsmedelssystem

  Biogasanläggning. I förgrunden blommande gult rapsfält, i bakgrunden blå himmel och vindkraftverk. Foto. Biogas kan spela en stor och viktig roll i ett hållbart och fossilfritt livsmedelssystem, genom att öka tillgången på fossilfri energi, drivmedel och biogödsel. Sverige har stor potential att öka den inhemska produktionen av biogas utan att konkurrera med matproduktionen. En ny policy brief från SLU Future Food vill lyfta biogasens roll i ett hållbart livsmedelssystem.
 • 02 april 2024

  Så satsar SLU på livsmedelsforskning

  En man och en kvinna på ett fält med en drönare. Foto. En stor del av SLU:s forskning handlar om att få mat på bordet. Det är en ständigt aktuell fråga i samhället en tid med föränderligt klimat och behov av ökad livsmedelsberedskap. Hur satsar SLU på livsmedelsforskning, vad ska vi äta i framtiden och hur kan vi minska vår klimatpåverkan?
 • 06 mars 2024

  Nytt nanomaterial för effektivare och billigare produktion av vätgas

  Omslag som illustrerar artikeln i Inorganic Chemistry Fossilfri vätgas har en nyckelroll i den tunga industrins gröna omställning, men produktion via elektrolys kräver stora mängder energi. Nu har forskare från SLU och Stockholms universitet tagit fram ett lovande nanomaterial som kan bädda för en billigare och mer effektiv vätgasframställning. Materialet, som bland annat består av volfram och fosfor samt mindre halter av flerladdade katjoner som t.ex. titan, har de mycket speciella egenskaper som krävs av katalysatorer vid vätgasframställning genom elektrokatalys.
 • 01 juli 2022

  Prestigefyllt pris till SLU-doktorand

  Hasitha Priyashantha, som har fått ett pristgefyllt pris, står i labbet, foto. Hasitha Priyashantha disputerade vid SLU:s institution för molekylära vetenskaper i september 2021. Nu har en av hans artiklar utsetts av The American Dairy Science Association (ADSA) till årets bästa reviewartikel i ämnet mejeri författad av en doktorandstudent.

Om oss

Vi undersöker molekylära aspekter av biologiskt relevanta processer i naturen och inom industrin.

Vi samarbetar aktivt med industriella partners. Detta har resulterat i flera patent och innovationer. Vi har också två externa samarbetsspecialister vid institutionen som är specialiserade på bioenergi och livsmedelskvalitet. Läs mer om våra samarbeten med samhället här.

Sammanlagt är 110 anställda på institutionen, inklusive forskare, doktorander, teknisk och administrativ personal.

Samverkan

Vi samverkar regelbundet med industriella partners och har två samverkanslektorer på institutionen som specialiserar sig på bioenergi och matens kvalitet.

Lennart Kennes minnesfond

Här kan du ansöka om resebidrag. Fonden delar ut två resebidrag per år till doktorander eller postdocs som arbetar med projekt inom naturproduktkemi.

Intern information

För anställda på institutionen. Här hittar du information om datorer, säkerhet i laboratoriesäkerhet och ramavtal.

Publicerad: 12 december 2023 - Sidansvarig: adrian.dauphinee@slu.se

Kontakter vid institutionen för molekylära vetenskaper

Prefekt: Vadim Kessler, 018-671541
Biträdande prefekt: Anna Schnürer, 018- 67 32 88
Administrativ chef: Jaana Evander, 018-671405

Postadress: Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Box 7015, 750 07 Uppsala
Besöksadress: BioCentrum, Almas allé 5, Uppsala
Faxnummer: 018- 67 29 95

Loading…