Hoppa till huvudinnehåll

Växtskydd

Vår forskning bidrar till hållbara metoder att skydda jordbruksgrödor och skog mot skadeinsekter. Då behövs mer kunskap om samspelet mellan skadeinsekterna, deras fiender och de växter och träd som de angriper. Vi forskar också om hur man ska kunna skydda grödor mot större djur som tranor, gäss och vildsvin.

Loading…