Gamification av sanitetsplanering: En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för kretsloppssystem

Senast ändrad: 22 september 2022

Det finns akut behov av innovationer inom sanitetssektorn som förbättrar återvinning av näring, t.ex. kväve och fosfor, och tillgänglighet av toaletter. Ett växande antal tekniker för näringsåtervinning finns tillgängliga, men en majoritet är fortfarande under utveckling och används inte i stor utsträckning. Detta kan bero på att genomförande av dessa lösningar innebär nytänkande, inte bara i den tekniska behandlingsprocessen utan också i insamlingssystemet, användarinteraktioner och förvaltningsorganisationer. Att förbättra avfallssystemet kapacitet att återvinna värdefulla resurser innebär en omvandling av några kärnstrukturer inom systemet.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter för att skala upp kretsloppssystem för näringsåtervinning från avloppsvatten i Sverige. Ökad användning av sådana system handlar inte bara om att hantera tekniska problem, marknadsbildning och social acceptans utan också om beredskapen i våra institutionella system och integrationen i planeringsprocesserna. Studien kommer därför att:

1)      undersöka de tekniska och marknadsberedskap av dessa system,

2)      studera samhällets villighet att acceptera kretsloppssystem,

3)      utveckla, testa och utvärdera "serious gaming" som en planeringsteknik för att främja innovation i avloppsplaneringen.

Projektet kommer att bedöma potentialen för kretsloppssystem att eventuella fördelar för folkhälsan och miljön. Samtidigt ska vi i projektet utveckla praktiska verktyg och metoder för planering och beslutsfattande som kan användas för att hantera de nödvändiga omvandlingarna i avloppshanteringen. 

Publikationer

Billger, M, Kain, J-H, Niwagaba, C.B, & McConville, J.R. (2020). Lessons from co-designing a resource-recovery game for collaborative urban sanitation planning. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 588 (2020) 042041, DOI:10.1088/1755-1315/588/4/042041.

Lennartsson M, Mcconville J, Kvarnström E, Hagman M, and Kjerstadius H. (2019). Investments in Innovative Urban Sanitation – Decision-Making Processes in Sweden. Water Alternatives 12 (2): 588–608.

Johannesdottir, S. L., Macura, B., McConville, J., Lorick, D., Haddaway, N. R., Karczmarczyk, A., Ek, F., Piniewski, M., Księżniak and Osuch, P. (2020). What evidence exists on ecotechnologies for recycling carbon and nutrients from domestic wastewater? A systematic map. Environmental Evidence, 9(1). 24. DOI: 10.1186/s13750-020-00207-7 

Videos

RECLAIM - a collaborative resource-recovery game for urban sanitation planning

https://youtu.be/YpQPLqebM8Q

Serious Game

https://www.slu.se/reclaim 

Fakta:

Projektet började 2017 och pågår genom 2020

Deltagare från gruppen: Jennifer McConville (projektledare) och Håkan Jönsson

Extern partner: Jaan-Henrik Kain, Chalmers Tekniska Högskolan

Finanserat av Forskningsrådet Formas