Miljövänligt dikesunderhåll

Senast ändrad: 20 juni 2024
Ett dike sett ovanifrån, foto.

Underhåll av diken är ofta eftersatt med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Tänk på det här när du ska underhålla diken för att få en fungerande markavvattning men utan att skada miljön. Här läggs snart en ny film ut.


Kontaktinformation