Organisation

Senast ändrad: 09 december 2022

Målet med det här projektet är att få ut viktig information kring mat och miljö till unga och blivande lantbrukare. Projektet drivs av SLU och LRF. Det finansieras av Formas.

Projektledare

Porträttfoto av en leende kvinna, foto.Helena Aronsson

Helena är samverkanslektor i växtnäringshushållning på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, på institutionen för mark och miljö. Hennes forskning handlar om hur olika typer av odlingssystem kan optimeras för att utnyttja växtnäringen på bästa sätt och minimera risken för förluster till miljön.

E-post: helena.aronsson@slu.se
Telefon: 018-67 24 66
 

 

Porträttfotografi av en man mot en röd vägg, foto.Markus Hoffman

Markus Hoffman arbetar med mat och miljöfrågor på LRF, Lantbrukarnas riksförbund med fokus på vattenfrågor. Han har tidigare arbetat på SLU med vattenfrågor.

E-post: markus.hoffman@lrf.se
Telefon: 08-787 57 44


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466