Om Goodla

Senast ändrad: 09 december 2022
En ko i ett stall, foto.

Detta kommunikationsprojekt riktar sig särskilt till unga och blivande lantbrukare, som är viktiga för att skapa framtidens produktionssystem. Denna målgrupp faller ofta utanför de miljöinformationssatsningar som görs för jordbrukssektorn i övrigt och därför satsar vi på dem.

Kunskap om mat och miljö för unga och blivande jordbrukare

I det här projektet kommunicerar vi kring mat och miljö till unga och blivande lantbrukare genom ett kostnadsfritt film- och handledningsmaterial som finns tillgängligt här. Just detta samlade grepp över frågor kopplat till matproduktion och miljöåtgärder inom jordbruket, och att vi riktar oss just till denna målgrupp, gör projektet unikt. De unga faller till stor del utanför de miljöinformationssatsningar som görs för jordbrukssektorn i övrigt. Jordbruket åläggs idag stora krav på åtgärder genom bla nationella miljömål och EU-direktiv. Det finns mycket att vinna vad gäller att tidigt få in en ökad förståelse och engagemang för detta hos unga företagare.

Inspireras till miljöförbättringar med informationsfilmer

Filmmaterialet består av en serie korta filmer och tillhörande handledning, och omfattar dagens kunskap om viktiga miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Vi vill motivera och inspirera till arbetet med miljöförbättrande åtgärder, även sådana som inte direkt krävs eller betalas genom ekonomiskt stöd. Materialet grundar sig på de senaste årens forskning och utveckling i ämnet, vilken varit omfattande. Filmerna täcker fem centrala ämnesområden inom jordbrukets beting för miljöåtgärder; övergödning, klimatpåverkan, biologisk mångfald, försurning och gifter i miljön. Vissa filmer är nyproducerade, andra har producerats tidigare av Jordbruksverket.

Fakta:

Vi som driver projektet är Helena Aronsson, samverkanslektor på SLU och Markus Hoffmann, Vattenexpert på LRF. Projektet finansieras av Formas.