Håll marken bevuxen – multifunktionella fånggrödor

Senast ändrad: 20 juni 2024
Närbild på en vitklöver, foto.

Fånggrödor används mest för att minska kväveutlakningen. Men andra arter än gräs kan ha andra nyttor för jorden. I framtidens växtodling är kanske ingen åkermark obevuxen under vintern. Här läggs snart en ny film ut.


Kontaktinformation