Vårda markens struktur

Senast ändrad: 20 juni 2024
En hand mot marken utomhus, foto.

Markens struktur är viktig för vilka förutsättningar grödan har och den kan se olika ut beroende på jordart och hur man har bearbetat jorden.

Kunskap om markens struktur och dynamik gör det möjligt att utveckla strategier kring odlingssätt och bearbetningsmetoder som bibehåller eller förbättra markens struktur och bördighet. I filmen får du lära dig hur du kan minska risken för packningsskador.

Lärarhandledning för filmen kommer under våren 2018. För att testa markstruktur i fält finns en metod som är lite mer omfattande och en enklare variant ”Hur mår din jord”. Båda finns bra beskrivna i en rapport som du hittar på länken här. 


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44