Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap.

Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, nyttjande och omsättning i idisslare till inverkan på livsmedlen mjölk och kött ingår i vår forskning och utbildning.

Publikationer

Institutionens egen serie med faktablad "Nytt från NJV" är en viktig resurs för att föra ut den kunskap vi skapar till bönder och rådgivare.

Skriften Norrländsk Växtodling är en handbok för odling i norra Sverige och sidan inkluderar även gödselberäkningar.

Publicerad: 03 maj 2021 - Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se
Loading…