NJV - en institution med mångfald

Senast ändrad: 29 november 2022
En grupp röda och vita kalvar som tittar in i kameran. Foto.

Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, nyttjande och omsättning i idisslare till inverkan på livsmedlen mjölk och kött ingår i vår forskning och utbildning. NJV attraherar forskare från hela världen och vår personal kommer från ca tio länder på sex kontinenter.

En institution med anor

Det var i början på 50-talet som det bestämdes att det skulle bildas en försöksstation på Röbäcksdalen utanför Umeå. Året 1993 bildades institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Under hösten 2008 flyttade forskarna och en stor del av labbverksamheten till SLU:s hus ("Skogis") på campus. Fält- och ladugårdsverksamheterna är fortfarande aktiva på Röbäcksdalen, som nu är en del av Umeå stad, och verksamheten är ett bra exempel på urbant lantbruk.

Här finns NJV idag

Institutionens forskare med kontor, sammanträdesrum, kurslokaler och analyslaboratorium finns i SLU:s lokaler på universitetsområdet (campus). Forskningsstationen med fältförsök och forskningsladugård, samt grovlaboratorium  finns på Röbäcksdalen.

Både Umeå campus och Röbäcksdalen ligger ca 5 km från Umeå flygplats. det finns en tågstation (Umeå Östra) och en busstation (NUS) vid sjukhuset, som båda är ca 5 minuters promenad från SLU på campus. Det finns även tåg och busstation i centrala Umeå, som ligger ca 3 km från Röbäcksdalen.  

I länksamlingen finns en översikt över Umeå med NJV:s lokaler, samt flyg-, buss- och tågstationer utmärkta. Längst ned på sidan under kontaktinformation finns interaktiva kartor över SLU på Umeå campus och Röbäcksalen.

 

 

NJV:s personal 2019
NJV:s personal 2019

Fakta:

Miljöcertifiering vid SLU

SLU är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Certifieringen omfattar våra egna anställda, samt de organisationer och verksamheter som vi samarbetar med. Läs mer om SLU:s miljöarbete och miljöpolicy här.

All NJV:s verksamhet ingår i SLU Umeås certifikat. Våra betydande negativa miljöaspekter är resor, energiförbrukning och inköp. Våra betydande positiva miljöaspekter är vår forskning, utbildning, miljöanalys och samverkan.

Vi har ett antal mål knutna till både positiva och negativa miljöaspekter.
Läs mer om miljömålen här.

SLU:s miljöpolicy

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."


Kontaktinformation

Johanna Wallsten, forskare/prefekt/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716