Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Metabarcoding Laboratory - UMBLA

Vi extraherar DNA från olika material, amplifierar nukleinsyror och förbereder ditt material för storskalig sekvensering. Läs mer på den engelska sidan.  

Publicerad: 05 juni 2018 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se