Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Metabarcoding Laboratory - UMBLA

Vi extraherar DNA från olika material, amplifierar nukleinsyror och förbereder ditt material för storskalig sekvensering. Läs mer på den engelska sidan.

Publicerad: 12 oktober 2020 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…