Hoppa till huvudinnehåll

Forskning på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi utför både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Två personer pipetterar i ett lab, photo.

Forskningsområden

Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av växtsjukdomar i fält.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i BioCentrum. Institutionens forskare har en bred kompetens inom både molekylär och ekologisk mikrobiologi.

Läs mer om våra forskningsområden nedan!

Växtpatologi i jordbruket

Vi undersöker hur nyttiga mikroorganismer kan användas för att bekämpa allvarliga växtsjukdomar. Biologisk bekämpning kommer att spela en allt större roll i framtiden, då många kemiska bekämpningsmedel anses för skadliga och kommer att fasas ut.

Gräsaktiga plantor i krukor med röda lappar, foto.

Skogspatologi

Vår forskning på skogspatologi rör sig runt trädsjukdomar som orsakas av skadliga svampar. Vi studerar interaktionen mellan skadegörare, träd och den omgivande miljön från molekylär nivå till ekosystemnivå.

En svamp vid marken, foto.

Skoglig mikrobiologi

Vi fokuserar på biologi, evolution och ekologi för symbiotiska mykorrhizasvampar, svampar och bakteriers roller i biogeokemisk kretslopp och mineralvittring, nedbrytning av organiskt material samt kolbindning.

En genomskinlig behållare där tallplantor växer. Foto.

Växtsjukdomars epidemiologi

Vi forskar kring samspelet mellan växter, deras skadegörare och miljön för att ta fram mer miljövänliga och hållbara växtodlingssystem.

Flera personer på en äng, foto.

Markmikrobiologi

Mikroorganismer ger värdefulla ekosystemtjänster som att cirkulera näring i kretsloppet och bryta ned organiskt material och föroreningar. Vi forskar kring vilka processer som styr mångfalden och funktion av mikrobiella samhällen.

Jord på ett tunt metallföremål, foto.

Mikrobiell metabolism

Vi studerar stresstålighet, åldrande och ämnesomsättning genom experiment med modellorganismerna vinjäst och muddermossa.

Mossa på ett bord, foto.
Publicerad: 11 september 2023 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…