Flermålsanalys

Senast ändrad: 18 december 2023

Målet med skogsbruk är inte längre bara att maximera virkesproduktionen. I dag vill en del skogsägare t.ex. öka produktionen av skogsråvara för såväl biobränsle som timmer och massaved, andra vill ha ett jämnt kassaflöde över tid och en tredje vill sköta skogen så att den ger bättre förutsättningar för rekreation. De flesta skogsägare har dessutom inte bara ett mål med sitt skogsbruk utan vill helst sköta skogen så att man får den bästa kompromissen mellan en mängd olika mål. Skogsägaren, t.ex. en privat markägare eller ett skogsbolag, kommer därmed i allt högre grad behöva hantera motstridiga krav och målbilder. När man har flera olika mål som är viktiga men som kanske står i konflikt med varandra betyder det att för att öka hänsynen till ett mål så måste man göra avkall på ett annat mål. Vilket skötselalternativ som är bäst beror därför på hur viktiga olika mål är. 

Det behövs därför planeringsverktyg som både kan beskriva konsekvenserna för olika mål och hjälpa beslutsfattaren att hitta kompromisser mellan olika mål. Det vill säga, det behövs planeringsverktyg som både utgår från ekosystemets produktionspotential och från beslutsfattarens preferenser. Flermålsanalys är ett sådant verktyg. Inom detta forskningsområde utvecklar vi planeringsprocesser baserade på flermålsanalys. Speciellt tittar vi på följande: 

  • Hur ska metoder för flermålsanalys utformas och användas så att beslutsfattaren förstår vad hen gör (transparens och enkelhet)?
  • Om flera beslutsfattare eller andra intressenter medverkar hur vi organiserar vi då planeringsprocessen?
  • Hur väljer och anpassar vi olika metoder för flermålsanalys till den specifika planeringssituationen?