Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom ämnesområden med gränsöverskridande projekt. Det här tror vi ger unika möjligheter att utveckla helhetslösningar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturresurserna.

Punktmoln av skogsbestånd, draperat med ortofoto i färg. Bild.

Skoglig fjärranalys

Vi utvecklar metoder för att mäta och karaktärisera skog och vegetation med olika typer av sensordata. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar som kan vara monterade på satelliter, flygplan eller drönare. Skogen kan även avbildas horisontellt med sensorer som placeras inne i beståndet.

Två män studerar fältinstruktioner. Foto.

Skoglig inventering och sampling

Området omfattar skogs- och landskapinventering, samt utveckling av kostnadseffektiva inventeringssystem som utnyttjar flera olika datakällor.

Gren och stam i lövträd. Foto.

Skoglig planering

Med skoglig planering menas den process som leder till information om hur skogen ska skötas för att markägarens, intressentens eller samhällets mål ska uppfyllas. Vi utvecklar metodiken för den här processen och bidrar därmed till ett hållbart brukande av skogsresursen.

Fyra träd i ett höjdfördelningsdiagram. Bild.

Skoglig matematisk statistik

Forskning kring matematiska och statistiska metoder där vi beskriver och modellerar egenskaper hos organismer och livsprocesser som ingår i skogsekosystem och skogslandskap.

Flock renar som betar lav i snön. Foto.

Landskapsstudier

Beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet.

Publicerad: 14 juni 2024 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för skoglig resurshushållning

Prefekt: Hans Petersson, hans.petersson@slu.se, 090-786 8501
Ställföreträdande prefekt: Dianne Wästerlund, dianne.wasterlund@slu.se, 090-786 8450

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå 
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå 

Fler kontakter vid institutionen.  

Loading…