Forskning vid skoglig resurshushållning

Senast ändrad: 15 december 2020
Björkhänge mot grön bakgrund. Foto.

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskningen inom ämnesområden med gränsöverskridande projekt. Det här tror vi ger unika möjligheter att utveckla helhetslösningar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturresurserna.

Ämnesområden 

Skoglig fjärranalys - utveckling och validering av fjärranalysmetoder för skogsbruksplanering och miljöanalys.

Skoglig inventering och sampling - utveckling av kostnadseffektiva inventeringssystem för praktiskt skogsbruk och miljöanalys.

Skoglig planering - fokuserar på planeringsprocesser och utvecklar kunskap och metodik som i praktisk tillämpning kan bidra till ett hållbart skogsbruk med avseende på ekonomi, naturvärden och sociala aspekter.

Skoglig matematisk statistik - forskning kring matematiska och statistiska metoder där vi beskriver och modellerar egenskaper hos organismer och livsprocesser som ingår i skogsekosystem och skogslandskap.

Landskapsstudier - beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet.

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se