Forskning vid SRH

Senast ändrad: 13 januari 2017
SRH-Björkhänge400x400.jpg

Institutionens verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom respektive område med ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Forskning bedrivs inom ramen för våra olika ämnesområden och fortlöpande miljöanalys.

Ämnesområden

Skoglig fjärranalys

Utveckling och validering av fjärranalysmetoder för skogsbruksplanering och miljöanalys.

Skoglig inventering och sampling

Utvecklar kostnadseffektiva inventeringssystem för praktiskt skogsbruk och miljöanalys.

Skoglig planering

Utvecklar kunskap och metodik som i praktisk tillämpning kan bidra till ett hållbart skogsbruk.

Skoglig matematisk statistik

Analyserar och modellerar spatiala, temporala och spatio-temporala data, samt utvecklar nya modeller.

Landskapsstudier

Omfattar beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet.

Internationellt skogsbruk

Forskning-, utbildnings- och utvecklingsprojekt i tredje världen har byggts upp och i takt med globala utvecklingstrender kompletterats med ett mer mångvetenskapligt synsätt. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se