Forskning vid SRH

Senast ändrad: 10 oktober 2018
SRH-Björkhänge400x400.jpg

Institutionens verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom respektive område med ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Ämnesområden 

Skoglig fjärranalys - utveckling och validering av fjärranalysmetoder för skogsbruksplanering och miljöanalys.

Skoglig inventering och sampling - utvecklar kostnadseffektiva inventeringssystem för praktiskt skogsbruk och miljöanalys. 

Skoglig planering - utvecklar kunskap och metodik som i praktisk tillämpning kan bidra till ett hållbart skogsbruk.

Skoglig matematisk statistik - analyserar och modellerar spatiala, temporala och spatio-temporala data, samt utvecklar nya modeller.

Landskapsstudier - omfattar beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet.


Kontaktinformation

Johan Fransson, forskare, prefekt
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
johan.fransson@slu.se, 090-786 85 31

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se