Optimering

Senast ändrad: 18 december 2023

En skogsägare, skogsföretag såväl som familjeskogsbrukare, har ett antal bestånd att sköta. Hur man gör det har stor betydelse för ekonomi, naturvärden och andra nyttjare av skogen. Skogsägaren har stor frihet att bestämma hur, var och när en åtgärd skall genomföras i ett enskilt bestånd. Det innebär att det för skogsinnehavet i sin helhet finns ett i det närmaste oändligt antal kombinationer av åtgärder där varje kombination ger ett visst utfall. För att kunna sovra bland alla tänkbara planer har skogsbrukare länge tagit i bruk olika optimeringsmetoder. Det innebär att man letar efter lösningar som maximerar mål samtidigt som nödvändiga restriktioner iakttas. För att stödja skogsbrukare och samhälle i arbetet med ett uthålligt och effektivt skogsbruk bedriver vi forskning kring optimeringsmetoder med följande frågeställningar i fokus:

  • Hur anpassar vi generella optimeringsmetoder till de speciella villkor som råder för det traditionella skogsbruket och för ett skogsbruk med vidgade målsättningar?
  • Hur utnyttjar vi på ett effektivt sätt de data som finns tillgängliga för skogsbruk i våra optimeringsmodeller?
  • Hur ska metoderna kunna göras tillgängliga för praktiskt bruk, t.ex. genom att integreras i analys och planeringssystemet Heureka?