Algtoxiner och musselodling

Senast ändrad: 03 juni 2024
Mussla som sitter fast på botten. Foto.

Med pågående klimatförändringar och kvardröjande effekter av övergödning observeras nu en ökning av cyanobakterieblomningar och tillväxt av trådformiga alger på flera platser. Vårt projekt syftar till att förstå processerna bakom toxinproduktion och hur det förhåller sig till säsong och miljöparametrar. Vi strävar efter att identifiera metoder för övervakning samt säkra perioder för skörd av musslor som odlas på Sveriges sydöstra kust.