Antimikrobiell resistens och horisontell genöverföring i polymikrobiella samhällen

Senast ändrad: 21 maj 2021
Experiment med e-kolv och flaskor med slangar, i ett dragskåp. Foto.

I detta projekt kommer ett modellsystem att utvecklas för att studera hur horisontell genöverföring i anaeroba mikrobiella samhällen påverkar uppkomsten av antibiotikaresistens.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.