ARAMIS – evolution hos akvatiska mikrober

Senast ändrad: 26 mars 2021
Symboler för en sjö, en E-kolv, mikroorganismer och DNA samt en dator.

Adaptiv radiering är en evolutionär process där nya arter bildas relativt snabbt. Ett exempel är framväxten av ett stort antal nya däggdjursarter efter att dinosaurierna dog ut. ARAMIS-projektet kommer att undersöka akvatiska mikrobers evolution för att öka vår förståelse för orsaker, mekanismer och konsekvenser av adaptiv radiering.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.