Fennoscandian Shield Genomic Database - den djupa biosfärens mångfald

Senast ändrad: 28 juni 2021
Karta över Europa och norra Afrika. Illustration.

Även flera kilometer under marken kan den biologiska mångfalden vara stor. Nya genetiska metoder har möjliggjort studier som visar att eukaryoter, bakterier, arkéer och virus påträffas i det som brukar kallas för den djupa biosfären, alltså habitat långt under markytan och havsbotten. Målet med det här projektet är att skapa en databas över den mikrobiella mångfalden i den djupa biosfären och att utforska processerna som skapar denna mångfald.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.