InSoMNiA – sodasjöars mikrobiella mångfald

Senast ändrad: 28 juni 2021
Schematisk översikt över forskningsprojekt. Illustration.

Sodasjöar är sjöar med pH-värden mellan 9 och 12, det vill säga starkt alkaliska sjöar. De kännetecknas ofta av snabbt föränderliga miljöförhållanden, vilket gör dem lämpliga för studier av mikrobers anpassning till klimatförändringarna. Sjöarna är också av intresse på grund av förekomsten av enzymer som är användbara för energisektorn och läkemedelsindustrin.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.