MAP - De molekylära mekanismerna bakom interaktioner mellan pisksvampar och växtplankton

Senast ändrad: 21 juni 2021
Växtplankton och akvatisk svamp. Foto.

Pisksvampar (Chytridiomycota) är en grupp svampar med stor mångfald. En del arter infekterar akvatiska mikrober. Deras roll i akvatiska ekosystem tros vara viktig, men få studier har undersökt deras effekt på t.ex. algblomning.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.