Koll på sjögull

Senast ändrad: 08 maj 2024

Den invasiva vattenväxten sjögull har precis som många andra invasiva arter lätt för att sprida sig, växer snabbt och är tålig. Därför kom det som en överraskning när sjögullen plötsligt drabbades av en okänd sjukdom och till och med försvann från vissa platser under sommaren 2023. Nu arbetar forskarna för att kartlägga denna oväntade vändning. Kan du hjälpa till att lösa gåtan?

Sjögull beskrivs ofta som vacker men förrädisk. Den liknar den gula näckroosen, men tar över där den växer. Växten sprider sig över stora ytor och påverkar då ekosystemet och hur vi människor kan nyttja vattnet. Sjögull är en främmande invasiv art men inte giftig.

Bakgrund till den nya sjögullsforskningen

Eftersom sjögull ofta innebär stora problem vill vi få bort dem och undvika vidare spridning. Invasiva arter kan vara svåra att bekämpa och i fallet sjögull har bekämpningsmetoderna hittills bara varit lokala, fungerat tillfälligt och varit dyra.

Förvåningen blev stor när det under sommaren 2023 visade sig att sjögullen på några platser fick en sjukdom som gjorde att de dog ut. En teori till varför många sjögullsväxter dog är att sjögullen angreps av svampar. Därför har forksningsprojektet startat för att se om detta möjligtvis kan stämma.

Den nya forskningen är ett samarbete med allmänheten

Forskarna är intresserade av att veta om växten verkar frisk, eller om bladen exempelvis är fläckiga och verkar angripna av sjukdom på minsta sätt. Den här informationen kommer forskarna få från de personer från allmänheten som vill rapportera sina fynd genom en webbaserad enkät. 

Så här kommer forskarna använda observationerna

Genom enkätsvaren hoppas forskarna få dokumentation av angrepp på sjögull och kunna förstå när och var angreppen sker. Den inrapporterade informationen hjälper forskarna att avgöra hur provtagning på angripna vatten och växter kan ske. Proverna kan därefter analyseras på laboratorium och förhoppningsvis kunna visa vad det är som angriper sjögullen, om det är en akvatisk svamp eller inte.

Fakta:

Korta fakta om sjögull

  • latinskt namn: Nymphoides peltata
  • Svenskt namn: sjögull
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Asien, och Centraleuropa
  • Första fynd i Sverige: 1850-1899
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk

Om sjögull

Sjögullen blommar med sina gula, fransiga kronblad under juli till augusti. Blomman sticker upp några centimeter övanför vattenytan, där de mörkgröna bladen flyter. Den trivs i lugna näringsrika vatten som vikar och hamnar.

Sjögull bildar massiva bestånd och sprider sig snabbt genom både frö och vegetativa delar. De kan växa snabbt och rotar sig i botten ned till tre meters djup. Risken för spridning börjar i mitten av april och till första frosten då växten går i vila.

Med sina täta bestånd täcker sjögullen vattenytan och begränsar ljusinflödet och därmed syretillgången i vattnet. Arten utgör ett hinder vid bad, fiske och båtfart.

Om projektet

Namn: "Undersökande samarbete för att finna orsak och verkan av mystisk massdöd hos den invasiva främmande arten sjögull (Nymphoides peltata)"

Finansierat av Havs- och vattenmyndigheten, enl. Dnr 2023-001094

Kontakta projektet via mejladressen: sjogull@slu.se