Växthusgasutsläpp från diken och dammar – påverkan från markanvändning (LEAF-PAD)

Senast ändrad: 30 juni 2021
Damm med bland annat kaveldun. Foto.

LEAF-PAD syftar till att förstå hur små, anlagda dammar och diken bidrar till utsläpp av växthusgaser och kollagring på lokal till global skala.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.