Vårt gemensamma vatten

Senast ändrad: 02 augusti 2022
Solglitter i bäck, foto.

Syftet med projektet är att sprida kunskap om träd och grödors betydelse för vår tillgång till rent vatten i framtiden.

Läs mer på Vårt gemensamma vattens officiella webbplats "Our common water".

Lars Högbom vid Skogforsk koordinerar projektet. Från institutionen för vatten och miljö deltar Martyn Futter.

Fakta:

Projektet Vårt gemensamma vatten finansieras av Formas.