Förhindrande av spridning av antibiotikaresistenta gener och antibiotika från enskilda avlopp till grundvatten

Senast ändrad: 17 juni 2021
En schematisk bild som visar ett hus med en septiktank, en infiltrationsbädd, grundvattnet och bakterier. Illustration.

Projektet STOP-ARG ska undersöka om det finns problem med föroreningar av antibiotika och bakterier med antibiotikaresistenta gener från enskilda avlopp .