BESAFE – Biodiversity and Ecosystem Services: Arguments for our Future Environment

Senast ändrad: 24 maj 2017

Projektet "BESAFE – Biodiversity and Ecosystem Services: Arguments for our Future Environment" startade 2012 och pågår till 2016.

BESAFE ska använda fallstudier för att undersöka vilka argument som biter på olika nivåer av intressenter och beslutsfattare samt allmänhet vad gäller skydd av biodiversitet och ekosystemtjänster. Forskarna ska också undersöka om argumenten skiljer sig mellan olika nivåer av intressenter. BESAFE ska även undersöka om begreppet ekosystemtjänster kan var en väg att förmedla värdet av biodiversitet.

Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram och har en total budget om 201,028 Euro (cirka 1,7 miljoner kronor).

Medverkande från institutionen är Malgorzata Blicharska och Ulf Grandin.

Externa samarbetspartners är 15 olika organisationer - universitet, forskningsinstitut etc - från 13 länder inom EU.

Läs mer om projektet här!