SLU-nyhet

Räcker vittringen till ett hållbart skogsbruk?

Publicerad: 13 februari 2020
Skördare och fällda träd i skogen. Foto.

Det stora forskningsprojektet QWARTS om vittring har avslutats och den 5 februari hölls en slutkonferens.

QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett uthålligt skogsbruk.

programmets slutkonferens deltog ca 30 personer, som fick ta del av resultat, diskutera och lyssna på en paneldiskussion kring vittring och uthålligt skogsbruk. Förutom forskare medverkade företag och myndigheter med ansvar inom området.

QWARTS resultat visar att man baserat på olika metoder kan skatta vittringshastigheten tämligen väl, men frågan om vittringen räcker till ett hållbart skogsbruk återstår att besvara. För det behövs bl.a. bättre kunskap om skogens upptag av näringsämnen under flera trädgenerationer och om vilka markförråd av näringsämnen som är tillgängliga i det tidsperspektivet.

QWARTS-programmets resultat har publicerats tillgängligt för alla (open access) i ett gemensamt specialnummer av två European Geophysical Union vetenskapliga tidskrifter, Biogeosciences och SOIL, samt i två slutrapporter.