Kemisk syreförbrukning, CODMn

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om COD på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Från och med januari 2019 rapporteras resultaten som CODMn d.v.s. i mg O/l.

Fram till och med december 2018 angvas endast permanganattal i våra databaser. Omräkning mellan permanganattal och CODMn görs enligt:

Permanganattal = 3,95 * CODMn

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med mars 2008
Metod: Fd. SS 02 81 18, utg1, mod
Instrument: Metrohm Titrator Titrino 785 DMP
Anm: Vattenproven konserveras med H2SO4. Fram till och med december 2018 rapporterades resultaten som permanganattal. Från och med januari 2019 rapporteras resultaten som CODMn i mg O/l. 

Tidigare mätmetoder

1981 01 - 2008 02
Metod: SS 28118-1 mod. - Vattenundersökningar - Bestämning av oxygenförbrukning hos vatten - CODMn oxidation med permanganat (samma metod som för perioden 1968-1980, men den blev en svensk standard 1981-05-20).
Instrument: Metrohm Titrator Dosimat 665
Anm: Vattenproven konserverades med HgCl2 t.o.m. 1996. Fr.o.m. 1997 konserveras vattenproven med H2SO4.

1968 01 - 1980 12
Metod: Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee Scan-W1:66. Bouveng, H-O. & Olsson, E. Permanganate value of waters: a modified procedure, Skogsindustriernas Vattenlaboratorium, Stockholm, Sweden.
Anm: Vattenproven konserverades med HgCl2.

1965 01 - 1967 12
Metod: Deutsche Einheitsverfahren 3nr Wasser, Abwasser und Schlammuntersuchung, Verlag Chemie, Gmbtt Weinheim 1960.
Anm: Vattenproven konserverades med HgCl2.