Fluorid, F

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om fluorid på Wikipedia.

Flourid analyseras med jonkromatografi. Jonerna separeras med en anjonbytarkolonn, varefter detektionen görs konduktometriskt efter att bakgrunden sänkts med en suppressor.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med jan 2020
Metod: SS-EN ISO 10304-1:2009
Instrument: Metrohm 930 Compact IC Flex med provväxlare 858 Professional Sample Processor med automatfiltrering.
Anmärkning: Körs på 2 identiska instrument.

Tidigare mätmetoder

2010 - 2019-12 (d.v.s. delvis parallellt med instrumentet nedan)
Metod: SS-EN ISO 10304-1:2009
Instrument: Metrohm 881 Compact IC pro med Provväxlare 858 Professional Sample Processor med automatfiltrering

2007-05 - 2012 (d.v.s. delvis parallellt med instrumentet ovan)
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Kond.detektor JD21 series II. Kolonnugn IC21 series II. Provväxlare MIDAS med inbyggd injektor. Eluentpump.

2005 05 - 2007 04
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Backup: (LDC ConductoMonitor III. Waters 510(pump). Waters 712 WISP provväxlare. Analyskolonn av anjontyp. Waters maxima 820 vers 3.30.) Nytt instrument: Kond.detektor JD21 series II. Kolonnugn IC21 series II. Provväxlare MIDAS med inbyggd injektor. Eluentpump.

1990 01 - 2005 04
Metod: Jonkromatografi SS-EN ISO 10304-1.
Instrument: LDC ConductoMonitor III. Waters 510 (pump). Waters 712 WISP provväxlare. Analyskolonn av anjontyp. Dator PC med kromatografiprogramvara WATERS MAXIMA 820 Vers 3.30.