Fosfatfosfor, PO4-P

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om fosfor och fosfat på Wikipedia.

Prov med halt under rapporteringsgränsen på Gallery-instrumentet (4 µg/l), utom prov beställda av institutionen för mark och miljö, analyseras även med QuAAtro-instrumentet som har en rapporteringsgräns på 1 µg/l.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Från och med juni 2014 rapporterar vi fosfatfosfor med bakgrundskorrigering d.v.s. att störningar från partiklar och eventuell bakgrundsfärg dras från det uppmätta värdet. Detta innebär för vissa stationer ett hopp i tidsserien till lägre halter. Möjligheterna att korrigera äldre data för bakgrundskorrigering har undersökts. Läs mer om detta i rapporten "Bakgrundskorrigering av fosfatfosfor". I rapporten föreslås en justering av äldre fosfatvärden som liknar den bakgrundsjustering som görs idag i samband med den kemiska analysen.

Rapport med metodjämförelse vid byte till Gallery-instrumentet.

Nuvarande mätmetod

Diskret analys, fotometri

Gäller från och med juni 2014
Metod: ISO 15923-1:2013
Instrument: Gallery

Låga halter

Gäller från och med mars 2019
Metod: SS-EN ISO 15681-2:2018 mod. QuAAtro method Q-064-05 Rev. 8.
Instrument: QuAAtro.

Tidigare mätmetoder (autoanalyzer)

2016 05 - 2019 02 (endast vissa prov)
Metod: Bran*Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 15 (Multitest MT 18).
Instrument: Bran*Luebbe Autoanalyzer 3.
Anm: Ingen konservering av vattenproven. Analyserna med autoanalysern gjordes endast för vissa prov med halt under rapporteringsgränsen på Gallery-instrumentet (4 µg/l). Autoanalysern hade en rapporteringsgräns på 1 µg/l.

2000 01 - 2014 05
Metod: Bran*Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 2.
Instrument: Bran*Luebbe Autoanalyzer 3.
Anm: Ingen konservering av vattenproven.

1997 01 - 1999 12
Metod: Svensk Standard SS 02 81 26-2 mod för autoanalyzer.
Instrument: Technicon Autoanalyzer II.
Anm: Ingen konservering av vattenproven.

1987 01 - 1996 12
Metod: Schuster, H.H.:,1969. Arch. Hydrobiol. 65:4. Koroleff, F. ICES C.M., 1968, C33.
Instrument: Technicon Autoanalyzer II.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1969 01 - 1986 12
Metod: Schuster, H.H.:,1969. Arch. Hydrobiol. 65:4. Koroleff, F. ICES C.M., 1968, C33.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1965 01 - 1968 12
Metod: Proctor, C. & Hood, D.W., 1954. Journal of Marin Research. Vol.13. Nr 1. Modifierad för autoanalyzer.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.