Kvicksilver (Hg) i fasta prov (CV-AAS)

Senast ändrad: 21 maj 2021

Analys med kallförångnings-atomabsorptionsspektroskopi, CV-AAS.

Se information om kvicksilver på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Vi analyserar inte längre kvicksilver i fasta prov.

Tidigare mätmetoder

1995 01 - 2011
Metod: CV-AAS, fd. SS 02 81 75-1, mod. och fd. SS 02 81 83
Instrument: