Kisel, Si

Senast ändrad: 25 mars 2022

Läs mer om kisel på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Sammanfattning av problemen med kiselanalysen vid vattenkemiska laboratoriet under perioden 2005-2010.

Metodjämförelse vid byte till optisk ICP.

Nuvarande mätmetod (induktivt kopplad plasma)

Gäller från och med januari 2018
Metod: Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2016
Instrument: Agilent.

Tidigare mätmetoder

Tidigare mätmetoder (induktivt kopplad plasma)

2016 01 - 2017 12 (infördes maj 2016 men gäller prov från januari 2016)
Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005
Instrument: Agilent.

2014 01 - 2015 12
Metod: ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009
Instrument: PerkinElmer OPTIMA 2100 

Tidigare mätmetoder (molybdatreaktivt kisel)

Kisel förekommer i vatten i former som har mycket olika reaktivitet gentemot olika analytiska reagens. Vår tidigare metod mätte s.k. molybdatreaktivt kisel, som ger mängden löst kisel.

2007 01 - 2013 12
Metod: Bran Luebbe Method G-177-96 rev.8 (Multitest MT 19)
Instrument: Autoanalyser III (Uppgraderad Autoanalyer II).
Anm. Proven konserveras med H2SO4.

1995 01 - 2006 12
Metod: Bran Luebbe Industrial Method No. 811-86T.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2 t.o.m. 1996. Fr.o.m. 1997 konserveras proven med H2SO4.

1987 01 - 1994 12
Metod: Standard Methods 12th Ed. 1965. Henriksen, A: Automatic Modification.
Instrument: Technicon Autoanalyzer II.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1971 01 - 1986 12
Metod: Standard Methods 12th Ed. 1965. Henriksen, A: Automatic Modification.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1965 01 - 1970 12
Metod: Karlgren, L., Vattenkemiska analysmetoder. Fotometrisk bestämning av molybdatreaktivt kisel.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.