Klorid, Cl

Senast ändrad: 22 december 2020

Läs mer om klorid på Wikipedia.

Kända problem i databaserna

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med jan 2020
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Metrohm 930 Compact IC Flex med provväxlare 858 Professional Sample Processor med automatfiltrering. 
Anm: Körs på 2 identiska instrument.

Tidigare mätmetoder

2010 - 2019-12 (d.v.s. delvis parallellt med instrumentet nedan)
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Metrohm 881 Compact IC pro med Provväxlare 858 Professional Sample Processor med automatfiltrering

2007-05 - 2012 (d.v.s. delvis parallellt med instrumentet ovan)
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Kond.detektor JD21 series II. Kolonnugn IC21 series II. Provväxlare MIDAS med inbyggd injektor. Eluentpump.

2005 05 - 2007 04
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Backup: (LDC ConductoMonitor III. Waters 510(pump). Waters 712 WISP provväxlare. Analyskolonn av anjontyp. Waters maxima 820 vers 3.30.) Nytt instrument: Kond.detektor JD21 series II. Kolonnugn IC21 series II. Provväxlare MIDAS med inbyggd injektor. Eluentpump.

1990 01 - 2005 04
Metod: Jonkromatografi SS-EN ISO 10304-1.
Instrument: LDC ConductoMonitor III. Waters 510 (pump). Waters 712 WISP provväxlare. Analyskolonn av anjontyp. Dator med kromatografiprogramvara WATERS MAXIMA 820 Vers 3.30.

1984 01 - 1989 12
Metod: Jonkromatografi.
Instrument: LDC Conductomonitor/cell. LDC Constametric 111 (pump). SHIMADZU C-R1B (integrator). MAGNUS Autosampler M 7110. VYDAC-kolonn 302 I.C.
 Anm: Start april 1983 på nya projekt.

1965 01 - 1983 12
Metod: Karlgren, L: Vattenkemiska analysmetoder Modifierad för automatisk titrering. Potentiometrisk titrering med silvernitrat.
Instrument: Radiometer Autoburette ABU 1. Radiometer pH-meter PHM 28. Radiometer Titrator TTT 11. Radiometer Elektrodpar P 4011/K 601.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se