Klorid, Cl

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om klorid på Wikipedia.

Klorid analyseras med jonkromatografi. Jonerna separeras med en anjonbytarkolonn, varefter detektionen görs konduktometriskt efter att bakgrunden sänkts med en suppressor.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med jan 2020
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Metrohm 930 Compact IC Flex med provväxlare 858 Professional Sample Processor med automatfiltrering.
Anm: Körs på 2 identiska instrument.

Tidigare mätmetoder

2010 - 2019-12 (d.v.s. delvis parallellt med instrumentet nedan)
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Metrohm 881 Compact IC pro med Provväxlare 858 Professional Sample Processor med automatfiltrering

2007-05 - 2012 (d.v.s. delvis parallellt med instrumentet ovan)
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Kond.detektor JD21 series II. Kolonnugn IC21 series II. Provväxlare MIDAS med inbyggd injektor. Eluentpump.

2005 05 - 2007 04
Metod: SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod.
Instrument: Backup: (LDC ConductoMonitor III. Waters 510(pump). Waters 712 WISP provväxlare. Analyskolonn av anjontyp. Waters maxima 820 vers 3.30.) Nytt instrument: Kond.detektor JD21 series II. Kolonnugn IC21 series II. Provväxlare MIDAS med inbyggd injektor. Eluentpump.

1990 01 - 2005 04
Metod: Jonkromatografi SS-EN ISO 10304-1.
Instrument: LDC ConductoMonitor III. Waters 510 (pump). Waters 712 WISP provväxlare. Analyskolonn av anjontyp. Dator med kromatografiprogramvara WATERS MAXIMA 820 Vers 3.30.

1984 01 - 1989 12
Metod: Jonkromatografi.
Instrument: LDC Conductomonitor/cell. LDC Constametric 111 (pump). SHIMADZU C-R1B (integrator). MAGNUS Autosampler M 7110. VYDAC-kolonn 302 I.C.
Anm: Start april 1983 på nya projekt.

1965 01 - 1983 12
Metod: Karlgren, L: Vattenkemiska analysmetoder Modifierad för automatisk titrering. Potentiometrisk titrering med silvernitrat.
Instrument: Radiometer Autoburette ABU 1. Radiometer pH-meter PHM 28. Radiometer Titrator TTT 11. Radiometer Elektrodpar P 4011/K 601.