Magnesium, Mg

Senast ändrad: 25 mars 2022

Läs mer om magnesium på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med januari 2018
Metod: Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2016
Instrument: Agilent.

Tidigare mätmetoder

2016 01 - 2017 12 (infördes maj 2016 men gäller prov från januari 2016)
Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005
Instrument: Agilent.

2000 09 - 2015 12
Metod: ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009
Instrument: VarianVista AX och PerkinElmer OPTIMA 2100 (från 2008).

1989 10 - 2000 09
Metod: ICP (Induktivt kopplad plasma)
Instrument: Jobin Yvon JY 24.

1983 01 - 1989 09.
Metod: Atomabsorption. SIS.
Instrument: Varian AA 1475.

1967 01 - 1982 12
Metod: Atomabsorption. SIS.
Instrument: Perkin Elmer AA Modell 303.

1965 01 - 1966 12
Metod: Jönsson, E., 1964. Mälarundersökningen, Metodmeddelande nr 1. Lågfotometrisk bestämning av kalcium, magnesium, natrium och kalium.
Instrument: Unicam lågfotometer SP 900.