Metaller i fasta prov med ICP-MS (tidigare AAS)

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om olika metaller på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Vi analyserar inte längre metaller i fasta prov.

Tidigare mätmetoder

Tidigare mätmetoder (ICP-MS)

2007 09 - 2010
Metod: ICP-MS, f.d. SS 02 81 83, ELAN DRC-e manual.
Instrument: Elan DRC-e ICP-MS med Scott spraykammare, kvartsnebulizer och platinakoner. Cetac provväxlare. Prover uppslutna med 1:1 HNO3.

1995 08 - 2007 08
Metod: ICP-MS. f.d. SS 02 81 83, Perkin Elmer Instrument manualer.
Instrument: Perkin-Elmer ELAN 6000.

Tidigare mätmetoder (AAS)

1989 01 - 1995 07
Metod: Atomabsorption, flamlös bestämning.
Instrument: Philips PU 9200 Atomic absorption spectrophotometer, PU 9390 Electrothermal atomiser, PU 9380 Furnace autosampler.

1978 01 - 1988 12
Metod: Atomabsorption, flamlös bestämning.
Instrument: Hitachi 170 -70 Atomic absorption spectrophotometer med bakgrundskorrektion enl Zeeman.