Ammoniumkväve, NH4-N

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om ammonium på Wikipedia .

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Metodjämförelse vid byte till Gallery.

Nuvarande mätmetod (diskret analys, fotometri)

Gäller från och med juni 2014
Metod: ISO 15923-1:2013
Instrument: Gallery

Tidigare mätmetoder

2006-09-18 - 2014-05
Metod: Salicylatmetod enl Bran*Luebbe Method No G-171-96 Rev. 1
Instrument: Bran*Luebbe Autoanalyzer 3.
Anm: Ingen konservering av vattenproven.

2000-01 – 2006-09-17
Metod: Fenatmetod enl Bran*Luebbe Method No G-171-96 Rev. 1
Instrument: Bran*Luebbe Autoanalyzer 3.
Anm: Ingen konservering av vattenproven.

1979-01 - 1999-12
Metod: Indofenolmetoden enl Svensk Standard SIS 02 81 34.
Anm.: Ingen konservering av vattenproven.

1965-01 - 1978-12
Metod: Prochazkova, L.: Anal.Chem., 1964,36,956. Fotometrisk bestämning av NH4-N med bispyrazolon.
Anm.: Vattenproven konserverade med HgCl2.