Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX

Senast ändrad: 27 september 2023

Läs mer om nitrit på Wikipedia.

Läs mer om nitrat på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Rapport med metodjämförelse vid byte till Gallery-instrumentet.

Rapport (2018) med verifiering av återgång från Gallery till Autoanalyser 3.

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med 2022-09-01 för IVM-projekt
Gäller från och med 2023-07-01 för alla projekt
Metod: SS-EN ISO 13395
Instrument: Seal, AutoAnalyzer 500 (AA500)

Tidigare mätmetoder

2018-09-03 till 2022-08-31 endast IVM-projekt
Metod: SS-EN ISO 13395
Instrument: Seal Autoanalyzer 3 (AA3)

2014-07-01 till 2023-07-01 (från och med september 2018 endast vissa projekt med höga halter)
Metod: ISO 15923-1:2013
Instrument: Gallery Plus 2 (diskret analysator)

2007 01 - 2014 06
Metod: SS-EN ISO 13395 mod för Bran*Luebbe Method no. G-287-02.
Instrument: Autoanalyser 3. Uppgraderad II:a.

1998 07 - 2006 12
Metod: SS 02 81 33-2 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88B.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1997 01 - 1998 06
Metod: Svensk Standard SS 02 81 33-2 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1989 01 - 1996 12
Metod: Svensk Standard SIS 02 81 33 mod. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1984 01 - 1988 12
Metod: Wood, E.D., Armstrong, F.A. & Richards, F.A., J. Mar. Biol. Ass. U.K., 1967, 47, 23-31. Modifierad för autoanalyzer: Henriksen, A.R. & Selmer-Olsen, A.R., Analyst 1970,95,514-518. Koroleff, F.,1969. ICES-rapport C.M. 1969/C:8.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1971 01 - 1983 12
Metod: Wood, E.D., Armstrong, F.A. & Richards, F.A., J. Mar. Biol. Ass. U.K., 1967, 47, 23-31. Modifierad för autoanalyzer: Henriksen, A.R. & Selmer-Olsen, A.R., Analyst 1970,95,514-518. Koroleff, F., 1969. ICES-rapport C.M. 1969/C:8.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1965 01 - 1970 12
Metod: Mullin, J.B. & Riley, J.P.,1955. Anal.chim.acta.12. Modifierad för autoanalyzer: Henriksen, A., 1965. The Analyst 90:83.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.