Nitrit- och nitratkväve, NO2-N och NO3-N

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om nitrit på Wikipedia.

Läs mer om nitrat på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Rapport med metodjämförelse vid byte till Gallery-instrumentet.

Rapport (2018) med verifiering av återgång från Gallery till Autoanalyser III.

Nuvarande mätmetod

Diskret analys, fotometri

Gäller från och med juli 2014 (från och med september 2018 endast vissa projekt med höga halter)
Metod: ISO 15923-1:2013
Instrument: Gallery

Autoanalyzer

Gäller från och med 3 september 2018
Metod: SS-EN ISO 13 395
Instrument: Autoanalyser III

Tidigare mätmetoder (autoanalyzer)

2007 01 - 2014 06
Metod: SS-EN ISO 13 395 mod för Bran*Luebbe Method no. G-287-02.
Instrument: Autoanalyser III. Uppgraderad II:a.

1998 07 - 2006 12
Metod: SS 02 81 33-2 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88B.
Instrument: Technicon Traacs 800.
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1997 01 - 1998 06
Metod: Svensk Standard SS 02 81 33-2 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A.
Instrument: Technicon Traacs 800. .
Anm: Vattenproven konserverade med H2SO4.

1989 01 - 0096 12
Metod: Svensk Standard SIS 02 81 33 mod. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A.
Instrument: Technicon Traacs 800. .
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1984 01 - 1988 12
Metod: Wood, E.D., Armstrong, F.A. & Richards, F.A., J. Mar. Biol. Ass. U.K., 1967, 47, 23-31. Modifierad för autoanalyzer: Henriksen, A.R. & Selmer-Olsen, A.R., Analyst 1970,95,514-518. Koroleff, F.,1969. ICES-rapport C.M. 1969/C:8. .
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1971 01 - 1983 12
Metod: Wood, E.D., Armstrong, F.A. & Richards, F.A., J. Mar. Biol. Ass. U.K., 1967, 47, 23-31. Modifierad för autoanalyzer: Henriksen, A.R. & Selmer-Olsen, A.R., Analyst 1970,95,514-518. Koroleff, F., 1969. ICES-rapport C.M. 1969/C:8.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I. .
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.

1965 01 - 1970 12
Metod: Mullin, J.B. & Riley, J.P.,1955. Anal.chim.acta.12. Modifierad för autoanalyzer: Henriksen, A., 1965. The Analyst 90:83.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I. .
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.