pH-värde - vattnets surhet

Senast ändrad: 06 november 2023
Laboratorieutrustning. Foto.

I naturliga vatten är kolsyrahalten vanligen inte i jämvikt med luftens koldi­oxid­tryck. För att mäta provets faktiska pH mäts oluftat pH på prover där man försöker att minimera störningar av gasjämvikterna. Mätning görs omgående på ett prov i en separat, fylld flaska som sätts direkt i en provväxlare. Provet överförs från flaskans botten via en slangpump genom ett termostatbad till en flödescell i vilken elektroden är fastsatt.

Tidigare har även luftat pH analyserats som ett alternativ. Då har luft pumpats genom provet innan mätning för att få en kolsyrahalt som motsvarar jämvikt med luften. Denna mätning gjordes på rumstempererat prov.

Läs mer om pH på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Gäller från och med september 2012
Metod: Svensk Standard SS-EN ISO 10523:2012 (modifierad). Analysen sker vid 25°C, kalibreringsområde 4–7.
Instrument: provväxlare Metrohm 855 med inbyggd pH-meter med kombinations-elektrod som sitter i en termostaterad flödescell. Provet överförs från flaskan till cellen med en slangpump.

Tidigare mätmetoder

2009-09 – 2012-08
Metod: Svensk Standard SS 02 81 22-2 (modifierad). Analysen sker vid 25°C, kalibreringsområde 4–7.
Instrument: provväxlare Metrohm 855 med inbyggd pH-meter med kombinations-elektrod som sitter i en termostaterad flödescell. Provet överförs från flaskan till cellen med en slangpump.

2002-01 – 2009-08
Metod: Svensk Standard SS 02 81 22-2 (modifierad). Analysen sker vid 25°C, kalibreringsområde 4–7.
Instrument: Radiometer PHM 210 pH-meter med slangpump, termostatbad och kombinationselektrod i flödescell.

1988-01 – 2001-12
Metod: Svensk Standard SS 02 81 22-2 (modifierad). Analysen sker vid 25°C, kalibreringsområde 4–7.
Instrument: Orion Research model 601 digital ionanalyzer eller Radiometer PHM Precision pH-meter med Radiometer elektrodpar G2040C/K8040. Flödescell, slangpump och termostatbad.

1984-01 – 1987-12
Analysen sker vid 25 °C, kalibreringsområde 6–8.
Instrument: Orion Research model 601 digital ionanalyzer. Radiometer elektrodpar G202C/K401.

1975-01 – 1983-12
Analysen sker vid rumstemperatur, kalibreringsområde 6–8.
Instrument: Orion Research model 601 digital ionanalyzer. Radiometer elektrodpar G202C/K401.

1965-01 – 1974-12
Analysen sker vid rumstemperatur, kalibreringsområde 6–8.
Instrument: Radiometer pH-meter PHM 26 (analog). Radiometer elektrodpar G202C/K401.