Syrgas/löst syrgas, O2

Senast ändrad: 06 november 2023

Syrgasmätning sker i fält med handhållen mätare och optisk syrgassensor som sänks ned i vattnet. Tidigare har Winklers metod använts.

Metoden med optisk sensor beskrivs i den internationella standarden ISO 17289:2014 på följande sätt, med vår översättning från engelska till svenska:

"Optiska sensorer som mäter luminiscens-/fluorescenslivslängd eller fasförskjutning av luminiscens/fluorescens består normalt av en luminofor eller fluorescerande färgämne i ett sensorhuvud, en ljuskälla [t.ex. en lysdiod (LED)] och en fotodetektor. Det pulserade eller modulerade ljuset från källan orsakar en excitation av luminoforen, vilken släcks i närvaro av syre. Fotodetektorn omvandlar den resulterande ljusemissionen till en elektrisk signal som kan mätas och bearbetas för att beräkna fasförskjutningen eller fluorescens- eller luminiscenslivslängden. Denna fasförskjutning eller excitationslivslängd används för att kvantifiera koncentrationen av löst syre."

Läs mer om syre på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod (optisk sensor)

Gäller från och med jan 2016
Metod:  ISO 17289:2014
Instrument: YSI bärbar mätare ProODO eller ProSolo och kabel med ODO/T-sensor alternativt Hach bärbar mätare HQ30d och kabel med Intellical LDO-sensor

2016 till 2021 användes optisk sensor och Winklers metod parallellt.

Tidigare mätmetoder (Winklers metod)

Bestämning enligt Winklers metod (reduktion av O2 med Mn(II) följt av jodometrisk kvantifiering av oxiderad Mn).

2008-03 – 2021-12
Metod: SS EN 25813, utg 1, mod.
Instrument: Metrohm Titrator Titrino 785 DMP. Metrohm elektrod 6.0451.100, Pt/5-80 grader.

1987-08 – 2008-02
Metod: Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska analysmetoder.
Instrument: Metrohm Titrator Dosimat 665.

1965-01 – 1987-07
Metod: Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska analysmetoder.