Syrgas/löst syrgas, O2

Senast ändrad: 21 maj 2021

Bestämning görs enligt Winklers metod (reduktion av O2 med Mn(II) följt av jodometrisk kvantifiering av oxiderad Mn). Slutpunkten bestäms potentiometriskt.

Läs mer om syre på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Gäller från mars 2008
Metod: SS EN 25813, utg 1, mod.
Instrument: Metrohm Titrator Titrino 785 DMP. Metrohm elektrod 6.0451.100, Pt/5-80 grader.

Tidigare mätmetoder

1987-08 – 2008-02
Metod: Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska analysmetoder.
Instrument: Metrohm Titrator Dosimat 665.

1965-01 – 1987-07
Metod: Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska analysmetoder.